2022-05-18

демокрация

Още през 1835 г., когато се провеждат първите избори, техните организатори, които са били отлични елинисти, са...
Там, където на почит е неграмотността и силата, демокрацията може да ни доведе до неподозирани опасности, но...