2024-05-23

Ден: 29.11.2017

Най-известен за категоризация на изкуствения интелект е тестът, предложен от британския математик Алън Тюринг през 1950 г.:...