2024-06-25

Ден: 30.11.2017

Министерството на отбраната е изпратило ултимативно писмо на Ваня Петкова Рибчева, майка на загинал при изпълнение на...