Home » Авторски страници

Учреди се Сдружение “Покана за доброволно изпълнение”

2017.09.13 Един коментар
Spread the love

Днес в гр. София се проведе учредително събрание на Сдружение “Покана за доброволно изпълнение”. Сдружението е правоприемник на Гражданско движение “Покана за доброволно изпълнение” /ГД “ПДИ”/, което внесе петиция в Европейския парламент, касаеща наболели проблеми в заповедното производство в България и произвола в дейността на частните съдебни изпълнители (вж. тук и тук).

Петицията в ЕП е относно прокарването на непозволена държавна помощ по чл. 107 от ДФЕС в националното законодателство с чл. 410/417 от ГПК, чрез заблуждаваща практика на държава-членка в нарушение на Регламент 805/2004/ЕО и СЕ по безспорни плащания, отказ от изплащане на обезщетение за нарушение на ПЕС, връщане за надвзети суми при блокирани пазари/конкуренция и ограничаване на основни права в ЕС от Съда и ЧСИ в България. Отказ на органите на съдебната власт от прилагане примата на Правото на Европейския съюз.

Основните цели на новоучреденото Сдружение “Покана за доброволно изпълнение” са да разяснява и защитава правата на гражданите, поставени в положение на длъжници, вследствие на съдебната процедура – Заповедно производство, въведена в Гражданско-процесуалния кодекс /ГПК/. Да следи и да осъществява граждански наблюдение и коректив за точното прилагане на закона по отношение на заповедното производство, като представя на общественото внимание разкрити от членове на Сдружението отклонения в правораздаването.

“Мисията ни е да оказваме помощ, съдействие и подкрепа на гражданите, като разпространяваме достъпна, всеобхватна и пълна информация за техните права. Да осигуряваме на пострадалите от неравнопоставеността в отношенията си с кредитори – банки, монополи, и други търговски структори с привилигировано положение от закона за събиране на вземания, с превъзхождащо финансово състояние и влияние, както и ЧСИ, възможност активно да търсят правата си и да разбират правилността на изпълнителнителните действия, осъществявана срещу тях навременно. Да осигуряваме обществена кампания за информираност, с предоставяне на материали с конкретни стъпки какво и как трябва да следи и проверява всеки, посочен за длъжник по отношение на законосъобразността на провежданото Заповедното/ изпълнително производство  срещу него.
2. Да осъществяваме контакт и диалог на национално и международно ниво с други НПО, държавни институции и официални органи в ЕС, по отношение на инициативи за точното правоприлагане и налагането на трансператни, ясни и разбираеми правила при прилагането на Заповедното/изпълнително производство по отношение на посочения за длъжник. Да съдействаме за установяване на безпорните права на посочен за длъжник да се защити в Заповедното/изпълнително производство, съгласно основополагащите принципи в правото за равнопоставеност на страните, достъп до правосъдие, информираност и хуманност.
3. Да предприема действия за иницииране на законодателни промени относно оптимизиране на законодателството, регламентиращо отношенията им.
4. Сътрудничество, обучение, застъпничество и популяризиране на дейности като стимулира активна позиция и обществен диалог относно правата на длъжниците.
5. Нашето верую е, че правоприлагането на закона винаги трябва да бъде свързано с висши човешки ценности и морала, всеки гражданин има право до хуманно и високо етично правосъдие. Нито едно човешко същество не трябва да бъде поставяно в унизително и оскърбително положение и потъпкване на човешкото достойство. Изпълнителното производство следва да се прилага при съблюдаване на екзистинциални принципи за хуманност и морал” – се казва още в Устава на организацията.

Сдружение “Покана за доброволно изпълнение” е неправителствена организация, създадена в обществена полза, която предвижда освен индивидуално, и колективно членство, т.е. членство и на физически, и на юридически лица. Сдружението ще развива своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на страната, европейското право, международните договори и други правни актове, по които Р. България е страна, както и с разпоредбите на устава си. Седалището на сдружението е в гр. София.

Уставът на организацията бе приет на учредителното събрание, на което бяха избрани и утвърдени и неговият председател, зам.-председател, секретарят и членовете на Управителния съвет. За председател на Сдружение “ПДИ” бе избран Ивайло Илиев. 

.

One Comment »

 • Васил Стоянов said:

  Здравейте приятели,
  Приветствам добрата инициатива станала вече реалност и Ви поздравявам.
  Надявам се с ВЗАИМНИ усилия да спасим потърпевшите от произвола на ЧСИ, които в условията на безпрецедентна избирателност и слугинаж на целокупната съдебна система в България “плуват” в свои води. По моя преценка предстои огромен труд в борбата за откъсване на Съдебната власт от мъртвата хватка на централната власт и заеме своето место като независима.Трябва да се тръгне от премахване на слугинското послушание на “народните” избраници, тяхното количество и качество и начина на “подбор”. Народното събрание трябва заработи като истински законотворец в интерес на своите избиратели и държавата. Това е начина за победа над репресивната същност на Системата работеща в интерес на малцина и във вреда на остригания до кожа народ.
  Да изчистим държавата от Мафиотско-Мутренския начин употраба на властта в интерес на всички нас и нашите наследници.
  У С П Е Х !!!

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.