2024-05-28

Ден: 21.08.2017

Мина доста време, откакто приключиха успешно делата за достъп до информация за договорите за т.нар. "златни концесии"...