2023-12-07

Ден: 13.08.2017

Българийо, Българийо... Залисана в партизанщина, не забелязваш как умират чедата ти, които те обичаха... Искам всички да знаят,...