2024-05-19

Ден: 10.08.2017

Казано по-разбираемо, една такава система е изчерпала ресурсите си за управление и съществуване в досегашния свой вид,...