2024-04-21

Ден: 18.08.2017

Нападателят е бил чут неколкократно да крещи „Аллах акбар“, пише Mirror. Това нападение се случва само ден...
Хор "Гласове от България" при Българския културно-просветен клуб в Прага набира нови членове. Хорът има свои изяви...