2024-04-16

Ден: 22.04.2017

Въпреки най-ниската средна заплата в ЕС, в България отчисленията за данък върху доходите и различните видове осигуровки...