2024-07-15

Ден: 18.04.2017

Единствената посочена причина, поради които българските граждани в чужбина не могат да извадят документи или да направят...
Българският генеалогичен център в Чикаго, филиал на Българска Генеалогична Конфедерация, по време на Фестивала „Български дни в...