Home » Archive

Articles Archive for 5 април 2017

Избрано, политика »

[5 апр. 2017 | One Comment | ]

Секретарят на президента Румен Радев по правните въпроси проф. Емилия Друмева потвърди пред „Клуб Z“, че е „консултирала“ Проектозакона за българското гражданство, пуснат за обсъждане и спрян от правосъдното министерство, в който се предвиждаше и ремонт на изборните правила.

Скандалът с проекта гръмна вчера, тъй като с промени през преходни и заключителни разпоредби се искаше въвеждане на уседналост за всички българи на парламентарни и президентски избори, а това на практика значи край на гласуването зад граница.

Авторски страници »

[5 апр. 2017 | No Comment | ]

За интегрирането ни в европейските и световните стандарти на висшите медицински училища предлагам накратко:
– Значително да се увеличи хорариумът на дисциплини като психология, психиатрия и биомедицинска етика.
– Да се въведе задължително, а не само свободноизбираемо, обучение по такива фундаментални биомедицински науки като клетъчна биология и молекулна биология. Сега съществуващата дисциплина, наричана цитология (преподавана в катедрите по анатомия, хистология и ембриология), е пример за анахронизъм на знания. Не просто терминологично, а е концептуално значението, че тези катедри в западните медицински училища се наричат Катедра по анатомия и клетъчна биология, или Катедра по анатомия и невробиология, или Катедра по анатомия и биология на развитието – това се определя от приоритетните научни проекти, разработвани в катедрите на различните висши медицински училища в дадена страна. Това означава, че трябва да бъде локално “разчупен” ограничаващият, централизиран, статичен номенклатурен списък на т.нар. специалности и дисциплини в медицинското образование и наука.

Авторски страници »

[5 апр. 2017 | No Comment | ]

На 07.04.2017 г. от 10.00 часа (по предварителна информация) КЕВР ще се заседава повторно относно доклада за изменение на цените на електрическата и топлинна енергия, вследствие на изменението на цената на природния газ за второто тримесечие на 2017 година. Това означава, че ще се опитат да приемат огромното увеличение на цените на парно и топла вода в цяла България, което не можаха да приемат във вторник! Припомняме, че за София увеличението ще е с 23%, а на места ще стигне близо 40%!
И другото – цената на водата в София скача с 20%!! Докога ще търпим??

Авторски страници, българи зад граница »

[5 апр. 2017 | No Comment | ]

На 3 април в нашето училище имахме Празник на буквите – сбогувахме се с букварчето и прегърнахме читанката.
„В училище „Гергана“ малките деца
пристигат сутрин с весели сърца“.