Home » Archive

Articles Archive for 13 април 2017

Авторски страници »

[13 апр. 2017 | No Comment | ]

Ивайло Илиев, управител на „Метропол М“ ЕООД, е изпратил на 12.04.2017 г. до Европейския парламент, евродепутатите Светослав Малинов и Ангел Джамбазки, до Европейската комисия, с копие до Висшия съдебен съвет на Р. България, председателя на СГС Стефан Милев, началника на Приемната на МС Соня Божикова и др. искане относно отговор P-000676/2017 на ЕК пред ЕП и незаконни действия на ЧСИ Стоян Якимов, по придобиване на частна собственост чрез липсващи окончателни съдебни документи. Правно основание за искането: Разрешаване казуса с посоченото питане в Европейския парламент с отговор на ЕК, по съответствие на заповедното производство и процедури по него в националната съдебна система на Р. България с правото на ЕС.

Авторски страници »

[13 апр. 2017 | No Comment | ]

Във връзка с предстоящите Великденски празници (14-17 април 2017 г.), и повишени нива на терористична заплаха в редица страни, Министерството на външните работи на Р. България препоръчва на българските граждани, които възнамеряват да пътуват през посочения период или се намират на територията на други държави, да проявяват постоянна бдителност, особено на места с големи струпвания на хора като: централни градски части, градски транспорт, гари, летища, концертни зали, туристически и търговски центрове и други. С повишено внимание следва да се подхожда и при посещения на храмове и богослужения, както и на религиозни паметници.
МВнР препоръчва на пътуващите в чужбина български граждани: