Home » Авторски страници

Обществен съвет за правосъдие апелира към президента да помилва Ивайло Зартов

2017.02.21 Няма коментари
Spread the love

Гражданската организация “Обществен съвет за правосъдие” се обърна с апел към президента на Р. България Румен Радев. Писмото, входирано днес в президенската администрация, е молба до новия български президент да приложи правомощията си, дадени му от Конституцията, “за да възтържествува справедливостта и човечността, в един от безбройните случаи на безобразия в съдебната система”.

В писмото се казва: “Нашите искания са в две направления: да бъде направено от Вас възможното по закон за проверка по случая на Ивайло Зартов и извършените нарушения на правата му по време на съдебния процес и след него по време на изтърпяване на наказанието, както и да бъде издаден Указ за помилването му.
„Обществен съвет за правосъдие“ от години изследваме проблемите на съдебната система и причините за пълното недоверие на гражданите в нея. Случаят, който Ви молим да разгледате, е част от многото несправедливо издадени присъди, без налични доказателства. Наред с това е характерен и с наличието на политическо влияние на чужди дипломати, от което страда наш сънародник.”

Както и, че: “Осъденият Ивайло Илиев Зартов излежава наказателна присъда 9 години лишаване от свобода, за извършено престъпление присвояване и безстопанственост на 3,5 млн лева от частна фирма – ищец, според присъда по дело 1140/2011 г. на Бургаски Окръжен Съд. Потвърдена от Апелативна инстанция и ВКС. Внимателен преглед на преписката показа, че в делото не е правена икономическа експертиза на състоянието на фирмата, въпреки, че тя е била поисквана многократно, във всички съдебни инстанции, от защитата на осъдения. Това е достатъчно да се предположи, че присъдата е постановена при неизяснени фактически обстоятелства. Упоритостта на всички съдебни състави, да откажат извършването й, говори за субективност и влияние върху тях.
Наясно сме, че не притежавате правомощия да разпоредите преразглеждане на делото. Горните факти сочим, за да Ви запознаем с обстоятелствата, при които е постановена присъдата, и липсата на каквато и да е било справедливост и законност в този случай.”

Следва целият текст на писмото на Обществен съвет за правосъдие до президента Румен Радев.

vh n OSP1

До господин Румен Радев,

Президент на Република България

.

МОЛБА

За помилване на Ивайло Илиев Зартов

От Обществен съвет за правосъдие

(следва адрес, имейл, телефон – б.р.)

Представляван от Бойко Георгиев Никифоров

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

Обръщаме се към Вас с надежда, че ще приложите Вашите правомощия, дадени Ви от Конституцията на Република България, за да възтържествува справедливостта и човечността, в един от безбройните случаи на безобразия в съдебната система.

Нашите искания са в две направления: да бъде направено от Вас възможното по закон за проверка по случая на Ивайло Зартов и извършените нарушения на правата му по време на съдебния процес и след него по време на изтърпяване на наказанието, както и да бъде издаден Указ за помилването му.

„Обществен съвет за правосъдие“ от години изследваме проблемите на съдебната система и причините за пълното недоверие на гражданите в нея. Случаят, който Ви молим да разгледате, е част от многото несправедливо издадени присъди, без налични доказателства. Наред с това е характерен и с наличието на политическо влияние на чужди дипломати, от което страда наш сънародник. Направеното дори не е прикривано, а е афиширано в резолюцията върху документ на Върховна касационна прокуратура, с приложената преписка №4982/2009 г. до Бургаска окръжна прокуратура, в който документ се казва да бъдат предприети незабавни мерки с оглед изясняването на описаното в сигнала, тъй като за случая били проведени срещи между Главния прокурор и руски дипломати. Върху този документ, подписан от прокурор Тр. Трайков, е поставена резолюция със следното съдържание: „Моля определеният наблюдаващ прокурор да предприеме незабавни процесуални действия по изложеното в сигнала. Разпореждам приоритетно да се работи по преписката – провеждани са срещи на Гл. прокурор Б. Велчев по случая с руски дипломати“. (Приложение 1 – копие от документа).

Осъденият Ивайло Илиев Зартов излежава наказателна присъда 9 години лишаване от свобода, за извършено престъпление присвояване и безстопанственост на 3,5 млн лева от частна фирма – ищец, според присъда по дело 1140/2011 г. на Бургаски Окръжен Съд. Потвърдена от Апелативна инстанция и ВКС.

Внимателен преглед на преписката показа, че в делото не е правена икономическа експертиза на състоянието на фирмата, въпреки, че тя е била поисквана многократно, във всички съдебни инстанции, от защитата на осъдения. Това е достатъчно да се предположи, че присъдата е постановена при неизяснени фактически обстоятелства. Упоритостта на всички съдебни състави, да откажат извършването й, говори за субективност и влияние върху тях.

Наясно сме, че не притежавате правомощия да разпоредите преразглеждане на делото. Горните факти сочим, за да Ви запознаем с обстоятелствата, при които е постановена присъдата, и липсата на каквато и да е било справедливост и законност в този случай.

Наред с лишаването от свобода, на Ивайло Зартов е конфискувано цялото имущество. При потвърждаване на присъдата в наказателната й част от ВКС, съдът връща делото към Бургаски Апелативен Съд, за да отмени конфискацията в полза на държавата и да освободи възбранените имоти, като по този начин бъде удовлетворен поне частично гражданския иск на фирмата-ищец. На практика се получава, че държавата и българските данъкоплатци сме платили целия процес по това осъждане в полза на частни интереси. Делото изначално не е заведено от фирмата като частен иск в Административен съд, където е определено да се внесе такса от 4,5% от претендираната сума, а е заведено наказателно дело, чрез оказване на влияние върху прокуратурата, както е видно от приложения документ за проведена среща. Въпреки че на Зартов е отнета цялата маса имущество, което е притежавал през 2010 г. при арестуването му, държавните органи продължават тормоза върху него, като въпреки, че фактически не притежава нищо, КОНПИ повдига обвинение срещу него за забогатяване по престъпен начин и през февруари тази година той е осъден и по това дело, по което само разноските, на които е осъден са около 70 000 лв.

Съгласно Наказателния кодекс на Република България, съществува възможност за предсрочно освобождаване на осъдения и замяна на наказанието с пробация, ако са изпълнени условията: 1. Фактически изтърпяната част от наказанието да е не по-малко от половината от наложеното наказание (при осъдени лица за първи път); 2. Осъденият да е показал, че се е поправил чрез примерно поведение и честно отношение към труда. Примерното поведение следва да се основава на данни за съзнателно и активно положително отношение към режимните изисквания, вътрешен ред, дисциплината и законността, полагането на труд. Друг фактор е преценката за начилие на обществена опасност, която се базира на индивидуалната оценка на риска от рецидив, която индивидуална оценка за осъдения Зартов е максимално ниска, както и неговите характеристики за примерно поведение и спазване на реда в местата за лишаване от свобода са положителни. Изтърпяна е по-голямата част от наказанието – остатъкът от присъдата му е 2 години. Ивайло Зартов е предлаган от Комисията по чл. 73 към Централния Затвор – София три пъти, отговарял е на всички условия, но съдът отказва да го освободи предсрочно, като се позовава на несъотносими към случая мотиви („голям остатък от наказанието“ и „висока обществена опасност на деянието“…), като в последното дело през м. януари тази година му е отказано единствено, защото той не се признава да е извършил приписаното му престъпление. (Приложение 2 – протокол от съдебното заседание по дело 248/2017г.)

Съгласно Наказателния кодекс, чл. 36. (1) Наказанието се налага с цел: 1) да се поправи и превъзпита осъденият към спазване законите и добрите нрави, 2) да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления и 3) да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.

Съгласно чл. 36 ал.2, Наказанието не може да има за цел причиняване на физическо страдание или унижаване на човешкото достойнство.

Отказът на съда да освободи предсрочно Ивайло Зартов, с единствен мотив, че не признава да е извършил престъплението, за което е осъден, е характерен случай на неправомерно упражняване на власт, с което се унижава човешко достойнство. Това е така, защото в случая са изпълнени всички условия, а признаването на вината не е сред изискуемите от чл.70 на НК за предсрочно освобождаване. Подсъдимият е унижаван и принуждаван от съда да лъже, че е престъпник и да признае вина, ако желае да се ползва от метода на предсрочно освобождаване.

Считаме горните обстоятелства за недопустими в една демократична правова държава.

Уважаеми господин Радев,

Вярваме, че разбирате случващото се и ще се съгласите с нас, че тази незаконна практика трябва да бъде преустановена.

Предлагаме Ви и молим да приемете предложението ни, да упражните правомощието си, осъденият Ивайло Илиев Зартов да бъде помилван, тъй като същият не е опасен за обществото, притежава всички качества на обществено полезна личност и това Ваше действие би довело до справедливост и прекратяване на унижението на човешкото му достойнство.

С уважение,

Обществен съвет за правосъдие,
чрез председателя Бойко Никифоров

гр. София, 21.02.2017г.

Приложени:

1. Документ № 4982/09 от ВКП до ОП – Бургас;
2. Протокол от съдебно заседание за УПО, проведено на 26.01.2017 г.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.