Home » Авторски страници, българи зад граница

Конференция за запазване на Болградски район излезе с апел към украинските власти

2016.07.26 Няма коментари
Spread the love

На 12 юли 2016 г. в гр. Болград, Одеска област, Украйна, се проведе научно-практическа конференция за съхраняване на Болградския административен район, при провеждането на административно-териториалната реформа в Украйна. Конференцията бе проведена по инициатива на няколко обществени организации, които създадаха Организационен комитет  – „Българско народно събрание“, Дружество „Св. св. Кирил и Методий“, Дружество „Хан Аспарух“, Фондация „Инзов“, и при участието на Болградския районен съвет.

Участниците в конференцията излязоха с апел към президента на Украйна Петро Порошенко, председателя на Върховната Рада Андрей Парубий, председателя на Комитета на Върховната Рада за държавно строителство, регионална политика и местни властни на Върховната Рада Сергей Власенко, председателя на Комитета на Върновната Рада за правата на човека, националните малцинства и междуетническите отношения Грегорий Немиря, министър-председателя на Украйна Владимир Гройсман, председателя на Одеския областен съвет Анатолий Урбански и председателя на Болградския районен съвет Дмитрий Димитров.

В Болградски район традиционно живеят много етнически българи от двеста години насам. Техни дружества се обърнаха неотдавна и към българските институции с апел (вж. тук) за запазване на административната цялост на района в териториалното деление на Украйна. След това имаше посещение на украйнския президент Порошенко в България, на което е станало дума и за този въпрос, както ни поне увериха от българското Външно министерство (вж. тук), след писмо на нашето издание до различни български институции.

В апела на участниците в конференцията за запазване на Болгардски район до централни и местни представители на украинските власти се казва:

„Ние, участниците в конференцията за запазването на административно-териториалното устройство на Болградски район Одеска област, жителите на Болградски район, депутати от Болградски районен, градски и селски съвети, селски глави, служители на учебни заведения, здравеопазване, култура, представители на обществени организации,
осъзнавайки своята отговорност за бъдещето на украински граждани, живеещи в Болградски район,
въз основа на единството на мнения, стремежа към развитие, осигуряване на достоен стандарт на живот на жителите на Болградски район, опазване на културно-исторически ценности, националната идентичност, етническа стабилност, изразяваме нашата дълбока загриженост относно положението във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона на Украйна „За доброволно обединяване на териториалните общини“.

Болградски район, който е част от Одеска област, която е неразделна част от суверенна и независима Украйна, преди двеста години се превърна в убежище и дом на хиляди преселници, които са се превърнали тази пуста и безлюдна земя в процъфтяващ и уютен кът.“

Както и, че:

„След приемането на Закона на Украйна „За доброволно сдружение на жителите териториалните общини“, в Болградски район насилствено се имплантира идеята за обединяване на 19 териториални общини в 4 или 5 по-големи такива. В същото време като обосноваване за необходимостта от такива действия се произнасят неясни обещания за по-добро, в сравнение с съществуващо, финансиране на нови обединени общини. За съжаление, въпросът за етническия състав на нови общини, взаимодействие на центрове на обединени общини (една етническа група) с други села от тази обединена община (друга етническа група), не са взети във внимание, възможните последици от това не се прогнозират, няма ясни перспективи за развитието на селата, носители на оригиналното културно и историческо наследство. Сред жителите на района е налице основателно опасение, че „доброволно“ обединение на общините ще доведе до неизбежното намаляване на съществуващата мрежа на здравни, образователни и културни заведения. Малко е вероятно да се подобри нивото и качеството на публичните услуги, предоставяни на населението при оцелелите заведения.“

Следва целият текст на апела.

Untitled12

До Президента на Украйна
Петър Порошенко

До Председателя на Върховната Рада на Украйна
Андрей Парубий

До Председателя на Комитета на Върховната Рада на Украйна
на държавно строителство, регионална политика и местните власти
Сергей Власенко

До Председателя на Комитет на Върховната Рада на Украйна
относно правата на човека, националните малцинства и междуетнически отношения
Грегорий Немиря

До Министър-председателя на Украйна
Владимир Гройсман

До Председателя на Одески областен съвет
Анатолий Урбански

До Председателя на Болградски районен съвет
Дмитрий Димитров

.

АПЕЛ

на Конференция за запазване на
административно-териториално устройство
на Болградски район

.

Ние, участниците в конференцията за запазването на административно-териториалното устройство на Болградски район Одеска област, жителите на Болградски район, депутати от Болградски районен, градски и селски съвети, селски глави, служители на учебни заведения, здравеопазване, култура, представители на обществени организации,

осъзнавайки своята отговорност за бъдещето на украински граждани, живеещи в Болградски район,

въз основа на единството на мнения, стремежа към развитие, осигуряване на достоен стандарт на живот на жителите на Болградски район, опазване на културно-исторически ценности, националната идентичност, етническа стабилност,

изразяваме нашата дълбока загриженост относно положението във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона на Украйна „За доброволно обединяване на териториалните общини“.

Болградски район, който е част от Одеска област, която е неразделна част от суверенна и независима Украйна, преди двеста години се превърна в убежище и дом на хиляди преселници, които са се превърнали тази пуста и безлюдна земя в процъфтяващ и уютен кът.

В исторически план, още от 19-ти век, град Болград е бил център и концентрация на икономически, социален и културен живот и дейност в южната част на Бесарабия. Този факт, наред с други неща, послужил като основа за формирането на Болградски район с център в Болград. Поради неформалния си статус на център на българската диаспора в Украйна, Болградски район създава и развива активно международни контакти. Сключен и успешно се изпълнява договор за дружба и сътрудничество между Болградски район и общнина Генерал Тошево (България), териториалните общини на Болградски район подписаха споразумение от този вид с подобни териториални единици в България. По този начин Болградски район и неговите териториални общини до известна степен придобиват статут на субекти на международните отношения.

Съставът на жителите на Болградски район е мултинационален – той е населен с българи (60.8%), гагаузи (18,7%), руснаци (8,0%), украинци (7,5%), албанци (2.1%), молдовци (1.5%), и много други националности. За сравнение, в съседен Арцизки район 39,0% от населението – етнически българи, в Тарутински район – 37,5%, в Измаилски – 25,7%.

В непосредствена близост до град Болград в съвременните граници на Болградски район 19 села формира 18 териториални общнини, от които в 13 села повечето от техните жители – българи, в 3 села – гагаузи, а в 1 – албанци.

В центъра на всяка една от съществуващите 19 общини (включително 18 селски общини) е създадени и успешно функционират здравни институции (Болградска централната окръжна болница, Болградски център на първичната здравна помощ, 15 извънболнични общопрактикуващи амбулатории, 2 акушерски станции и 2 точки за първа помощ), образователни институции (18 детски градини и 4 детски градини, като част от Новотроянски, Александровски, Голицки и Дмитровски учебни комплекси, 24 средни училища, регионална общинска институция „Болградско средно специално училище – интернат за деца с увреден слух“), културни институции (Районен дом на културата, градски дом на културата, 19 клубове, 25 библиотеки, Болградска детска музикална школа).

Общият брой на жителите на района е повече от 70 хиляди души. Площта на Болградски район е 1364 кв. км. Болградски район граничи на изток и на север с Република Молдова (автономна териториална единица на Гагаузия, Тараклийски и Кахулски райони), на юг с Ренийски и Измаилски райони на Одеска област, на изток с Арцизски и Тарутински райони на Одеска област.
Административно-териториално устройство на района, разделен на 19 териториални общини, всяка от които отговаря на съответен село (с изключение на териториалната община на село Оксамитне, която включва село Тополине), с почти хомогенен етнически състав на населението, допринася за съхраняването на националната и културна идентичност, етническата идентичност на своита жители, като се гарантира адекватна защита на конституционните права на украинските граждани, живеещи в района. Във всяки село е създадена и функционира в продължение на десетилетия поддържана от местните бюджети инструменти система за опазване на националното културно наследие на жителите, живеещи в него – 18 народни фолклорни групи и 2 фолклорни състава, 8 етнографски музеи. Основната гаранция за това е относителната бюджетната независимост на всяка от 19-те териториални общини в района. Също така, такова устройство допринася за запазване на траен мир и добросъседство между хора от различни националности в мултиетничен Болградски район.

След приемането на Закона на Украйна „За доброволно сдружение на жителите териториалните общини“, в Болградски район насилствено се имплантира идеята за обединяване на 19 териториални общини в 4 или 5 по-големи такива. В същото време като обосновваване за необходимостта от такива действия се произнасят неясни обещания за по-добро, в сравнение с съществуващо, финансиране на нови обединени общини. За съжаление, въпросът за етническия състав на нови общини, взаимодействие на центрове на обединени общини (една етническа група) с други села от тази обединена община (друга етническа група), не са взети във внимание, възможните последици от това не се прогнозират, няма ясни перспективи за развитието на селата, носители на оригиналното културно и историческо наследство. Сред жителите на района е налице основателно опасение, че „доброволно“ обединение на общините ще доведе до неизбежното намаляване на съществуващата мрежа на здравни, образователни и културни заведения. Малко е вероятно да се подобри нивото и качеството на публичните услуги, предоставяни на населението при оцелелите заведения.

В съответствие с разпоредбите на член 2 от Декларацията за правата на националностите, държавата гарантира на всички националности право да поддържа традиционното си разселение и осигурява съществуването на националните административни звена, задължава се да създаде подходящи условия за развитието на националните езици и култури.

В съответствие с част 3 на член 10 от Конституцията на Украйна в Украйна се гарантира свободно развитие, използване и защита на руски и други езици на националните малцинства на Украйна.

Според член 11 от Конституцията на Украйна, държавата допринася за укрепването и развитието на украинската нация, нейното историческо съзнание, традиции и култура, както и развитието на етническа, културна, езикова и религиозна идентичност на всички националните малцинства на Украйна.

Член 132 от Конституцията на Украйна определя, че териториалната структура на Украйна се основава на принципите на единство и цялостност на държавната територия, комбинацията от централизация и децентрализация в упражняването на държавната власт, баланс и социално-икономическото развитие на регионите, въз основа на техните исторически, икономически, екологични, географски и демографски характеристики, етнически и културни традиции.

Съгласно член 9 от Конституцията, международните договори, ратифицирани от Върховната Рада на Украйна, са част от националното законодателство на Украйна.

В съответствие с член 4 от Закона на Украйна „За националните малцинства в Украйна“ отношения, възникнали във връзка с изпълнението на гражданските права и свободи, свързани с принадлежността към националните малцинства, се регулира от Конституцията на Украйна, този закон, издаден въз основа на други нормативни актове, както и международни договори на Украйна.

В съответствие с член 5 от Европейската харта за местно самоуправление, промяна на териториалните граници на местните органи на управление не може да се извършва, без да се изясни мнението на местните жители, евентуално чрез референдум, ако е позволено от закона.

Параграф б) от алинея 1 на член 7 от Европейската харта за регионалните или малцинствените езици установи, че по отношение на регионалните или малцинствените езици, в рамките на териториите, в които се използват тези езици, и в съответствие със състоянието на всеки език, страните (включително държавата Украйна) основат своята политика, законодателство и практика на базата изключително на принципа на зачитане на границите на всеки от географските райони на регионален или малцинствен език, за да се осигури условията, при които вече съществуващи или нови административни деления не представляват пречка за развитието на съответния регионален или малцинствен език.

На 25 юли 2013 г. Болградски районен съвет прие решение № 438-VI «За изпълнението в Болградски район на държавната езикова политика „, с което установи, че в Болградски район по отношение на български, гагаузки, руски езици, се използват мерки за използването на регионалните езици или езиците на малцинства, предвидени от Закона на Украйна „За държавната езикова политика“.

На 15 октомври 2015 г. Болградски районен съвет прие решение № 674-VI, според което районен съвет, като се взе предвид заключенията на комисията на районен съвет за проучване на икономическата приложимост на обединяване на териториалните общини в района е определил, че поддържа непроменени съществуващите териториални общини в района, което е предпоставка за балансирано социално-икономическо развитие на населените места в Болградски район.

С оглед на изложеното по-горе, в съответствие с членове 9, 10, 11, 132 от Конституцията на Украйна, член 5 от Европейската харта за местно самоуправление, параграф б) от алинея 1 на член 7 от Европейската харта за регионалните или малцинствените езици, член 2 от Декларацията за правата на националностите, член 4 от Закона на Украйна „За националните малцинства в Украйна „, като се вземат предвид решенията на Болградски районен съвет от 25-ти юли 2013 г. № 438-VI и от 15 октомври 2015 г. № 674-VI, –

1. Настояваме по време на подготовката на дългосрочен план за образуване на териториалните общини на Одеска област Одески областен съвет да вземе предвид обстоятелствата, посочени по-горе и да има предвид волята на жителите на териториалните общини на Болградски район, изразена в съответствие с изискванията на Законите на Украйна.

2. Молим Президента на Украйна, депутатите от Върховната Рада на Украйна, Комитета на Върховната Рада на Украйна за държавно строителство, регионална политика и местните власти, Комитета на Върховната Рада на Украйна относно правата на човека, националните малцинства и междуетнически отношения, Министерски съвет на Украйна, при планирането на реформата на административно-териториалното устройство на Украйна да вземат предвид споменатите обстоятелства, и като се вземат предвид значителното историческо и културно наследство, наличието на перспективи за развитие и механизмите за създаване и поддържане на нормална среда за живот за гражданите, в условията на високо качество и достъпни публични услуги, които отговарят на интересите на жителите на района във всички сфери на живота, да гарантират запазването на Болградския район в своите сегашните граници и административно-териториално устройство.

 

Председател на конференцията
Владимир Алавацки

Секретар на конференцията
Иван Половнюк

 

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.