2024-05-20

Ден: 13.04.2016

Републиканската избирателна комисия (РИК) на Р. Сърбия отхвърли вчера единодушно и окончателно избирателната бюлетина „Това сме ние,...
Идеите, които се предлагат напоследък за привличане на наши сънародници отвън и предлагащи им условия за трайно...