Home » Archive

Articles Archive for 12 април 2016

Авторски страници, българи зад граница »

[12 апр. 2016 | No Comment | ]

Гражданска асоциация „Българите в Аржентина“ лансира своята нова инициатива, насочена към разкриване и представяне на творци от региона на Латинска Америка, изявяващи се в различни области на изкуството, които са българи или от български произход. Нашата Родина е малка и като народ не сме от най-многобройните в света. Затова смятаме, че на всеки съотечественик, който твори в дадена област и създава произведения на изкуството, трябва да се даде шанса да бъде опознат и оценен по достойнство.

Авторски страници »

[12 апр. 2016 | One Comment | ]

4. Мит като истина – България фигурира с 50 компании, 6 фирми-посредници, 16 собственици и 78 акционери. Само засега – от досегашния НЕПЪЛЕН прочит. А при пълния прочит – пак няма да знаем. Защото базата данни няма да се публикува, за да може да я проверим.
В резюме, принципът на работа е следният – въвеждаш име на човек или компания, и пускаш търсенето.

Авторски страници, българи зад граница »

[12 апр. 2016 | 3 коментара | ]

Хронология на събитията, довели до създаване на Кoнсултативния съвет към Председателя на ДАБЧ, свикан за разработване на проект за избор на национално представителство на българите извън Република България, и… последвалата необходимост от разформирането му.