2024-06-19

Ден: 15.04.2016

Северната ни съседка отказва да ратифицира Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС, англ. СЕТА) между ЕС и...
Българската православна община в Прага организира празнуването на този празник на със Златоустова литургия (по източен обряд),...