Home » Авторски страници

Нова учебна година във флотската Алма Матер

2015.10.05 Няма коментари
Spread the love

Представяме ви материала на кап. I ранг о.р. проф. д.пс.н. инж. ИЛИЯ ПЕТРОВ ПЕЕВ за началото на новата учебна година във Висшето военноморско училище “Никола Вапцаров” във Варна.

VVMU 28092015 1

НОВИ ХОРИЗОНТИ  ОТКРИВА 135-ТА ПОРЕДНА УЧЕБНА ВЪВ ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” – национален лидер на морското образование и квалификация

 

Официално откритата нова учебна 2015-2016 година в Морско училище има особен смисъл и значение както за курсантите, студентите, командно-преподавателския състав и морската общественост, така и за цялата ни държава. Защо, каква е отликата й от предишните учебни години в Морско училище и какви са нейните нови предизвикателства и хоризонти?

1. Откриването на учебната година съвпадна със седмицата, в която светът чества Световния ден на морето. Двата празника споделиха заедно курсанти, студенти, кадети от Професионалния старшински колеж, преподаватели, командири, офицери и адмирали, командира на ВМС, висши офицери от МО и БА, воини от запаса, представители на централната и местната власт, духовенството, морския бизнес и морската индустрия, варненските университети и научни институти, интегрираното с Морско училище Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ в София, чуждестранни гости.

Световният ден на морето, който придаде допълнителна тържественост във флотската Алма Матер, се отбелязва от 1978 г. с решение на 10-ата сесия на Международната морска организация (ИМО) 1977 г. и се чества през последната седмица на септември. На 2 януари 2015 г. Генералният секретар на ИMO г-н Коджи Секимидзу, Доктор хонорис кауза на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” от 2014 г., обяви, че за 2015 г. темата за Световния ден на морето се посвещава на морското образование и подготовката на морските кадри.

VVMU 28092015 3

2. На 9 януари 2016 г. се навършват 135 години от основаването на Морско училище в град Русе, учредено с Циркуляр по Военното министерство № 7 от 9 януари 1881 г. Морското училище и създаденият на 12 август 1879 г. Военен флот дадоха мощен тласък в развитието на националната ни икономика и сигурност, образование и култура, дипломация и политика.

3. Нови перспективи за развитие на Морско училище разкрива Постановление на МС на РБ № 59 от 17 март 2015 г. за приемане на наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Корабоводене“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Корабни машини и механизми“ и „Корабна радиоелектроника“ на образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ (ДВ, бр. 21/20.3.2015 г.).:

4. В словото си началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров първо изрази уважението на академичния състав към създаваните 135 г. традиции и признателността към поколенията преподаватели и командири, а след това разкри сегашното състояние и перспективите за развитието на флотската Алма Матер като национален лидер на морското образование и квалификация:

– Най-новите тенденции и технологии в областта на морското образование в използването на ВМС, търговското корабоплаване и морската индустрия са обединени именно тук.

– Непрекъснато се обогатява учебно-материалната база, особено с модерни симулатори и тренажори, които са важни предпоставки за развитието на уменията на бъдещите моряци от военния и гражданския флот. Малко висши учебни заведения в страната могат да се похвалят с такава модерна учебна и материално-техническа база.

– Качеството на морското образование стана национален приоритет.

– Интернационалният състав на студентите и курсантите води до национални и международни постижения.

– Обучаемите овладяват необятното море от знания, които висококвалифицираните сърцати преподаватели им дават и ги възпитават в любов към морето и морските традиции, за да достигнат като морски офицери до всички точки на Световния океан.

VVMU 28092015 2

5. Новата учебна година на Морско училище се характеризира с активна проекта дейност. Започна изграждането на уникален център за борба с нефтените разливи. Под ръководството на ЗНУНЧ капитан І ранг доц. д-р Калин Калинов се разработва проект „Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона” (Integrated informational system in support of coastal zone management – IISSCZM; http://www.bsbd.org/bg/iissczm.html).

Проектът е финансиран по програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, Приоритет BG02.01: ”Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014. Продължителност на проекта: 11 месеца. Обща стойност на проекта: 1 147 655 евро.

6. От 1 септември 2015 г. в учебно-възпитателния процес в Морско училище започна формиращ експеримент по внедряването на новата Концепция за промени в лидерската подготовка на курсантите, разработена от преподаватели и командири по инициатива и под ръководството на началника на училището. На основата на наш 20-годишен опит и модел за лидерска подготовка и проучен опит от САЩ и Полша, батальонът за подготовка на курсантите се трансформира в курсантски дивизион, който се състои от два курсантски отряда и един отделен курсантски взвод. В двата курсантски отряда са сформирани общо шест корабни екипажа, съставени от курсантите от II до V курс.

Първокурсниците са включени в състава на отделния курсантски взвод.
Командирите на новите формирования и техните заместници са курсанти.

Ръководител на експеримента е командирът на батальона за подготовка на курсантите капитан II ранг асистент Вълчо Атанасов, разработващ дисертация „Оценка на моделите за лидерска подготовка на курсантите от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” и други морски университети на страни членки на НАТО”, за разработването на която имам отговорността да бъда научен ръководител.

Внедрителската перспектива от експеримента е възможността за изграждане на Научноизследователски център по лидерство и морска психофизиология.

VVMU 28092015 4

7. Командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев изнесе академична лекция на тема „Състояние и перспективи за развитие на военноморските сили”. Лекцията ще остане трайно в паметта и спомените на възпитаниците на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с нейното силно съдържание и ораторското майсторство на контраадмирал Митко Петев, който привлече вниманието на аудиторията върху геостратегическите, геоикономическите и геополитическите характеристики на Черноморския регион в неговата неразривна връзка със Средиземноморския и Кавказкия региони.

Командирът на ВМС очерта съвременните заплахи за сигурността в Черноморския регион и разкри мисията, функциите, задачите и структурата на ВМС, очерта тенденциите на неговото развитие в светлината на Националната програма „България в НАТО и в Европейската отбрана – 2020“ като стратегия за модернизация, одобрена с Решение на МС на РБ № 690 от 03.10.2014 г. и Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020, одобрена от МС на РБ на 30.09.2015 г.

Контраадмирал Митко Петев разкри основните приоритети и ценности, от които ще се ръководи като командир на ВМС, които се явяват продължение на най-хубавите военноморски традиции, създавани от видните флотоводци контраадмирал Иван Вариклечков (1891-1974) и генерал-майор Константин Кирков (1869-1920 г.).

VVMU 28092015 5

Командирът на ВМС сподели своята визия за лидерската подготовка, неформалното и формалното лидерство и за перспективите за кадровото развитие на бъдещите морски офицери.

Съвсем закономерно като преподавател в Морско училище по военна психология и военно лидерство с 30 годишен стаж, силно ме впечатли тази част от лекцията на командира на ВМС. Към командния и академичния състав на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, в лицето на капитан I ранг професор д.в.н. Медникаров, той изрази своята благодарност за опита и иновациите по лидерското изграждане на бъдещите морски офицери.

С оптимизъм и надежда курсантите и офицерите посрещнаха изразената от контраадмирал Петев увереност за ускорената модернизация на ВМС, която дава и перспектива за курсантите и военните моряци.

Това е хубав знак за началото на новата учебна година във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”.

Да е честита!

 

Проф. Илия Пеев

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.