Home » Авторски страници, политика

Възможна ли е директна демокрация в България? Нов политически проект

2015.10.04 3 коментара
Spread the love

11228900_505570126274387_8449345541948446492_n

Днес в София бе дадено начало за учредяването на ПП “Български съюз за директна демокрация” /БСДД/. Състоя се среща на Инициативния комитет за създаването й. Инициаторите за създаването на политическа партия в България, която ще работи за директна демокрация, са в сътрудничество с движения и формации, изповядващи същите идеи в други европейски страни.

Идеите за създаването на политическа партия, която ще работи за пряка, не за представителна демокрация в България, са нещо ново за българския политически живот. В европейски и световен мащаб те не са нещо ново. Швейцария например е доста напред в прилагането на директна демокрация. Исландия върви по този път. Част от методите на директната демокрация се прилагат в Канада. В Италия движението “5 Звезди” се води от тези идеи, а в Испания те се подкрепят от Подемос. Привърженици на директната демокрация има вече и в Европейския парламент, където те са събрали своя опозиционна група.

Създаването на партия “Български съюз за директна демокрация” е свързано с дейността на Българското сдружение за директна демокрация. Това сдружение с нестопанска цел, учредено преди година, смята да се превърне в бъдеще в Институт за директна демокрация. А политическата партия “Български съюз за директна демокрация”, за чието създаване днес се събра Инициативен комитет, е планирано да проведе учредителното си събрание на 13 декември.

Повечето за идеите на този нов за България политически проект – БСДД можете да разберете от поместени по-долу извадки от Учредителната декларация и от други цитирани в тази публикация материали.

Untitled11

Из Учредителната декларация за създаването на политическа партия БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ:

Основните цели на ПП БСДД са:

Непосредствено участие на гражданите в организацията и управлението на българското общество;
Осигуряване на нормални условия за спокоен и нравствен начин на живот;
Отстояване идентичността на Р. България, на националните интереси;
Развитие на интелектуалните способности и повишаване интелектуалното равнище на българските граждани;
Преодоляване на разликата във възможностите за развитие на образователното и социално състояние с водещи нации в Европейския съюз.

Дейността на ПП БСДД е насочена към:

Трайно увеличаване на доходите на населението със справедливо разхределение и трайно запазване на системата за българското общество;
Икономика с основен енергоносител, базов доход и директна демокрация с усъвършенстване на данъчната система;
Растеж на вътрешното потребление и българското предприемачество;
Достъпно, съвременно и по-добро, с високо качество образование и здравеопазване система за отзоваване;
Електронизация в дейността на членовете и органите на ПП БСДД;
Внедряване на електронни системи в държавната и общинска администрация, включително в изборния процес;
Управление чрез консенсус;
Установяване и развиване на връзки и контакти със сродни национални и международни сдружения, партии, организации, с институции и органи на Европейския съюз и с парламентарната група „Европа за свобода и директна демокрация“ в Парламента на Европейския съюз;
Изработване и въвеждане на образователни програми за осигуряване на философия на съпричастност за вземане на управленски решения за развитие на българското общество;
Участие в предлагането и разработването на единна нормативна уредба относно интелектуалната собственост;
Информираност, обсъждане и участие в приемането на нормативни актове и в разработването на практики за утвърждаване на директна демокрация;
Предлагането на мерки се основава на компетентност при вземане на решения, отговорност за успешното им прилагане, настойчивост и воля за тяхното осъществяване;
Всеки български гражданин е участник в управлението на българското общество, но и всеки български гражданин носи отговорност за състоянието и развитието на обществото и неговата политическа организация – държавата.”

.

Из “НОВ ПОГЛЕД. НОВИ ИДЕИ. НОВА РЕАЛНОСТ” – програмен текст, публикуван в сайта на Българското сдружение за директна демокрация:

“Ноември, 1989 г., моментът в българската история, когато демокрацията дойде да замени предишния режим на развит социализъм. В българската държавност по онова време бе дълбоко инфилтрирана системата на партийния елит, наречен тогава номенклатура, дошла на свой ред да замени монарха – суверен и пренасяйки суверенитета върху народа. Републиката беше основана, за да премахне монархическия режим, но в продължение на почти половин столетие и последвали още 26 години на така наречената промяна единственото, на което народът стана свидетел, бе овладяването на държавната и местна власт. В най-новата ни история се появиха нови партийни елити, в резултат на което бяха разбити държавността, православните ценности и бе осъществен пълен демографски срив. И всичко това с цел контрол върху финансовите потоци в държавата и използването на този контрол за лично обогатяване, което същевременно да премахва всякаква възможност от страна на народа-суверен да упражнява своята власт.

Новото схващане за демократичния процес и неговото приложение на практика, бяха изцяло повлияни от предишния режим. В произведения модел, социалистическата автокрация беше заменена с представителна партокрация, което на практика доведе до разширяване на елитите. Партията-майка беше подменена с множество нейни производни, което не промени нищо в живота на българина, освен в онзи на партократичния елит. Новият елит овладя средствата за масова информация и разви до съвършенство заблуждението, че представителната демокрация е единственият възможен начин за съществуване. Изборният процес беше превърнат във фарс, залагайки капани на всяка крачка, които да пазят статуквото и затвори всички възможности за развитие на друг тип демокрация.

Какво означава думата демокрация, преведена от старогръцки? Демос – народ и кратос – власт, т.е. власт на народа. Съвременното значение на тази дума се е променило значително, без да се заличи фундаменталния замисъл за справедлива обществена организация. Съществуват два вида демокрация: представителната, която познаваме от 26 години и директна (пряка). Днес все повече и по-логично е да се говори за последния тип демокрация, директната, логика произлизаща от напредването на технологиите и намаляване ролята на средствата за масова информация, на фона на разрастването на интернет като социална среда или медия. Българската икономика се нуждае от съживяване и стабилизиране. Спешна е нуждата от обръщане на демографския срив. Крайно необходимо е незабавното възстановяване на социалните функции на държавата, както и създаването на съвременно и справедливо законодателство. Незабавно се нуждаем от възстановяване на финансовата система и възвръщане на доверието в нея; от превантивна медицина и добра здравноосигурителна база; от нов тип образование и възстановяване на православните ценности като контрапункт на престъпното обезверяване и основа за духовно израстване. Все предизвикателства, с които представителната демокрация не може да се справи, а само задълбочава първостепенната нужда от реална хуманитарна, спасителна операция за българското общество.

Резултатите от последните парламентарни избори у нас ясно показаха настроенията и оформянето на база за подкрепа на реални ценностни промени.

Пред угрозата за връщане на тоталитарния режим или въвеждане на диктатура, Директната Демокрация остава единствената алтернатива за съхраняване на съвременното ни общество. С общи усилия, всички заедно можем да осъществим тези амбициозни задачи, които сме си поставили. Имаме нужда от всеки гражданин, който е убеден, че общественото вегетиране не е отговорът. НЕ, не сме съгласни с перспективата съзнателният ни живот да изтече по този начин!

Много организации вече се занимават с този въпрос – Февруарските протести срещу цената на тока, Граждански сдружения, Движението на Недоволните, Анонимните, частични призиви от съществуващи маргинални партии. Новото в нашия случай се изразява в добавянето на важни компоненти за превръщането на теориите в практика и усвояване на обществената енергия в полезни за обществото действия. За да се обоснове този подход накратко ще отбележим, че най-силната партокрация в Европа е немската, следва я гръцката, която с победата на Сириза стана показателен пример заради връзките между елита и демоса. Точно те, въпреки корупцията, не позволиха в драматичните събития народът да достигне ужасяващото положение, на което сме свидетели у нас. В Исландия вече се върви по пътя на директната демокрация поради същите причини. Швейцария прилага тази система и добрува отдавна. В Италия има напредък с появата на Движението “5 Звезди”, а в Испания – с политическата партия Подемос. Навсякъде по света вече се води дебат за и против, като Бразилия бележи сериозни успехи сред населението въпреки съпротивата на елита. За съжаление най-ревностният поддръжник на представителната демокрация с разрастващо се вътрешно движение за директна демокрация са САЩ, като за разлика от тях Канада има вече известен опит с прилагането на част от методите и практиките на директната демокрация. И сред всичките тези примери от цял свят, изпъква новото разбиране за използването на технологиите в полза на обществените демократични процеси или въвеждането на Електронната директна демокрация. Нещо, за което българските партократи похарчиха невероятни суми с резултат клонящ към нула, не за друго, а защото Е-демокрацията е директен контрапункт на представителната и партокрацията. В това отношение северните европейски демокрации са доста напреднали като имаме предвид, че там движенията за директна демокрация са с достатъчно силна подкрепа, за да влияят върху обществените отношения. В Германия въпреки действията на партокрацията за запазване на представителната демокрация и успехите на правителството, което не къса връзката с гражданите също вече има движения за директна демокрация.

Структурата и организацията на Българското Сдружение за Директна Демокрация наподобяват познатите движения в Италия, Испания, Гърция, Германия, Швеция, Исландия, Великобритания и др. Методът за осъществяването на намеренията е еволюционен и първоначално се придържа към законовата рамка, установена в държавата към момента. Впоследствие чрез законодателни инициативи ще се търси реалната смяна на системата, включително и с конституционни промени чрез нормално конституционно мнозинство.

Подкрепете идеите ни за възстановяване на българското национално самосъзнание, за възстановяване на ролята на единния говорим книжовен български език, за обединението на нацията, за преоткриване на вътрешния пазар на потребление, за възвръщане на националната инициатива и българските предприятия, за гражданска политическа свобода и справедливост за всеки български гражданин, за грижа за националната памет, за чест, за достойнство и за връщането на нацията в ролята на решаващ европейски фактор.”

—————————-

Още информация по темата може да се намери във Фейсбук страницата на БСДД – Национална инициатива за промяна, както и в сайта www.budd.bg

“Целите ни са много. Идеите и идеалите – също. Добре дошли са всички активни българи, независимо дали живеят извън България или са избрали да останат тук.” – пише в страницата на БСДД във Фейсбук.

 

Еврочикаго

3 коментара »

 • Radi Chuhlev said:

  Създаването на всяка нова партия цели прикриване на престъпленията на старите партии! Партийното общество е вече минало! То не отговаря на етичните ценности на съвременния човек!
  “БЕЗ партии и политици” е група във Фейсбук, която се разраства с 2000 членове на ден!

 • Мариана (author) said:

  Разбирам, че понеже в България се създадоха твърде много партии в последните 25 години, и поради това, че партиите, които се въртят в управлението, възпроизвеждайки едно и също статукво, много граждани са придобили изначално недоверие към идеята за партията като форма на политическо сдружаване и действие въобще. Но първо човек трябва да се запознае все пак с това за какво става дума в конкретния случай, да се опита да разбере важната разлика между пряка и представителна демокрация, да си даде сметка също така, че има принципно различни политически идеи, които не целят възпроизвеждането на партокрация и олигархично управление, и тогава да лепи етикети на общо основание. А иначе, ако въобще няма партии и политици, това се нарича анархия.

 • Лидия Делирадева said:

  Г-н Ради Чухлев,
  Говоренето ангро не е нищо повече от желание да се опропасти всичко ново и чисто, което се опитва да промени съществуващата досега система.
  Нашето начинание няма нищо общо със старите партии. Дори структурата ни и начина на избиране на кандидати са коренно различни, именно защото е порочно всичко, правено от партиите досега.
  Първо се запознайте с идеите ни, с начина ни на построяване на организацията и после дайте мнение по темата.
  Ако обаче пишете този коментар, само за да си рекламирате групата във Фейсбук, това пък говори за вероятни други цели, но не и за обединение и истинска промяна.
  Права е дамата от по-горния коментар – всичко останало води до анархия.
  Но, все пак, погледнете платформата и устава ни, преди да давате оценки. Така правят интелигентните хора.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.