2024-06-23

Ден: 11.03.2015

Днес получихме още един отговор от българското Министерство на външните работи, във връзка с изпратените съответно на...
И второто правителство на ГЕРБ ще направи опит да се ограничат критичните публикации срещу политици и партии....