2024-07-15

Ден: 01.03.2015

В центъра на Чикаго, на тържеството за издигане на българското знаме по случай на националния празник на...