2024-04-21

Ден: 15.03.2015

Текстът, публикуван по-долу, е отзив за презентация по темата за жената през вековете. Презентацията е направена от...
Преди около месец бяха направени основите за бюст-паметника, а през изминалия петък, при минус 10 градуса по...
"При посещението ми в Сърбия разговаряхме много подробно за учебниците, които трябва да бъдат доставени за българското...