2024-04-19

Ден: 28.03.2015

Дипломатическият институт към МВнР обяви втори национален конкурс за приложно-изследователски проект на тема „Предизвикателства и перспективи за...