Home » Авторски страници

Доклад на комисията, изслушала кандидатите за председател на ДАБЧ

2015.02.25 3 коментара
Spread the love

Доклад до вицепремиера Меглена Кунева на комисията, изслушала кандидатите за поста председател на ДАБЧ. Докладът е качен в сайта на Агенцията на 24.02.2015 г. Той е бил входиран в Министерски съвет на 19.02.2015 г.

Untitled2

Пълното название на документа е: Доклад на комисията, определена със Заповед № Р-21 от 26 януари 2015 г., относно резултатите от проведеното изслушване на кандидатите за председател на Държавната агенция за българите в чужбина, до заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева.

Докладът е подписан от: Катя Матева – директор на дирекция “Българско гражданство” на Министерството на правосъдието; Анелия Иванчева – началник на отдел “Двустранно и регионално сътрудничество” в дирекция “Международно сътрудничество” на МВнР; Надя Кръстева – началник на отдел “Международни хуманитарни организации” в дирекция “Права на човека” на МВнР; Катя Славчева – началник на отдел “Човешки ресурси” в администрацията на Министерски съвет; Мария Казанджиева – правен съветник в дирекция “Правна” в администрацията на Министерски съвет.

Untitled1

Документът съдържа мненията на комисията за представянето на осемте явили се на изслушването кандидати Кирил Радев, Борис В. Борисов, Райна Манджукова, Димитър Владимиров, Гентиян Пируши, Спас Ташев, Петър Пунчев и Ангел Маринков.

Ето най-важното от написаното от комисията, която съобщава: 

Алинея 5 на чл. 19 от ЗА предвижда, че за председател на държавна агенция може да бъде назначено лице – български гражданин, което е с доказан професионален опит в съответната област.
За назначаването на длъжностите по чл. 19, ал. 4 няма нормативно изискване за вид и степен на образование, а също и изискване за минимален брой години професионален опит. Предвид на това комисията не извършва преценка на образованието и професионалния опит на кандидатите.

Абстрахирайки се от образованието и натрупания профисионален опит ето “солта” от заключенията на комисията:

Кирил Радев:

Плюс:
– При публичното изслушване на кандидата направи впечатление атрактивното и отлично структурирано представяне на концепцията и показаната от него увереност при нейната защита
Минус:
– Представената от кандидата концепция … следва да бъде разгледана като едностранна, отразяваща предимно виждания, свързани с пребиваващи в чужбина български граждани, и с фокус върху емиграционните вълни от последните десетилетия. Другите целеви групи на работа на ДАБЧ са обхванати чрез твърде общи постановки в концепцията.
– При публичното изслушване на кандидата направи впечатление …. също така липсата на задълбочено познаване на проблематиката и твърде общите отговори на повечето от предварително определените въпроси.

Борис Вангелов Борисов

Плюс:
Разработената от кандидата концепция показва добро познание за мястото и ролята на ДАБЧ в структурата на изпълнителната власт и за стратегическите документи, международноправните актове и вътрешното законодателство, имащи отношение както към работата на агенцията, така и към цялостната проблематика, свързана с българската диаспора. Концепцията отразява подробно политиките и търси взаимодействие между институциите за тяхното провеждане. Правят впечатление добрата информираност и способност за анализ, както и целенасоченият подход на кандидата при формулирането и търсенето на решение на проблемите, представени в концепцията.
отдели внимание на проблемите на българската диаспора в Република Македония, които той очевидно познава много добре и задълбочено
Минус:
Няма

Райна Димитрова Манджукова

Плюс:
– Представената концепция отразява натрупаните познания и опит на кандидата в резултат на дългогодишната му работа в ДАБЧ..
При тяхното обосноваване направи впечатление подкрепеното чрез конкретни примери

Минус:

В концепцията има…. общо поднесени тези. Изведени са трите основни области на взаимодействия на българската държава с нейната диаспора, но не са проследени цялостно мястото и ролята на агенцията в тези процеси.

Димитър Любенов Владимиров
Плюс:
Представената концепция показва добре систематизирано познание за работата в агенцията, обвързано със стратегическите документи, които рамкират нейната дейност, и нормативната уредба, която тя прилага. По конкретно поставените от комисията въпроси направиха впечатление точните и добре аргументирани отговори на кандидата, показващи, че не само отлично познава проблемите в агенцията, но търси и вече е предприел действия за тяхното решаване.
Минус:
Следва да се подчертае предимно административният подход при разработването на концепцията.

Гентиян Хаджи Пируши
Плюс:
– Кандидатът е представил концепция в конспектен формат, което му е позволило да включи повече информация и идеи, някои от които са определено амбициозни.
– При своето представяне той направи позитивно впечатление с личното си съпричастие към проблемите на българите в чужбина, бидейки един от тях
– Обърна внимание на необходимостта от преодоляването на предпоставките за корупция. Добро впечатление направи отношението и загрижеността му към младежите в българските общности зад граница.
Минус:
– декларираните в концепцията тези са останали недостатъчно развити и аргументирани, за да дадат обективна представа за познанията, мисленето и компетенциите на кандидата.
– Като недостатък в отговора му на зададен от комисията въпрос може да се посочи, че той показа твърде бегли знания за организациите на българите в чужбина извън тези, с които е свързан неговият обществен опит

– Спас Ангелов Ташев
Плюс:
Кандидатът има богат и дългогодишен професионален опит по въпросите на българските общности в чужбина, подкрепен и от неговия постоянен изследователски и творчески интерес в същата област.
Кандидатът е представил отлично структурирана концепция с конкретни и аргументирани предложения в нея, която показва добро познаване на стратегическите документи и нормативната уредба, имащи отношение както към работата на агенцията, така и към цялостната проблематика, свързана с българската диаспора. Впечатление прави и ясният административен подход при формулирането и търсенето на решения на проблемите в досегашната държавна политика към българите в чужбина.
При представянето си той направи отлично впечатление със своята широка информираност по проблематиката, стегнатото, делово и със самочувствие излагане на темите и задълбоченото си мислене по тях.
Минус:
Няма

Петър Евтимов Пунчев
Плюс:
„ При все това всяко от изказаните от него концептуални виждания будят уважение като морална позиция и следва да бъдат оценени по достойнство, защото разкриват широта в мисленето за българската диаспора, ангажираност с проблематиката на българите в чужбина и силно желание за отговорна политика на държавата към тези, за които България е също родина.
Цялостното впечатление от публичното изслушване на кандидата е за обаятелна личност, която умее да владее публиката и така да наложи своя авторитет.
Минус:
Кандидатът не е представил концепция според конвенционалното разбиране за този формат,
кандидатът няма изложени конкретни виждания за развитието на дейността на ДАБЧ, с което предметно да покрие зададената тема. ь
в повечето случаи той избягваше конкретизация

Ангел Илиев Маринков
Плюс:
цяло концепцията е добре структурирана и показва задълбочено разбиране за проблематиката, свързана с българската диаспора и за мястото и ролята на агенцията при разработването и изпълнението на държавната политика по отношение на българите в чужбина. В тази връзка прави впечатление, че в концепцията присъстват критики към дейността на досегашните ръководства на агенцията и негативна оценка за експертната подготвеност на служителите в нея, чрез които се аргументират и самите предложения.
Минус:
но негативно впечатление на комисията направи начинът, по който той смята дарешава кадровите въпроси в агенцията. Комисията счита, че това е свързано с личната му обида от съкращаването му от длъжност в ДАБЧ.

 

Цялото съдържание на доклада може да види тук: Доклад на комисията

.

3 коментара »

 • Peter S said:

  Стенографски запис от публичното изслушване на кандидатите за председател на Държавната агенция за българите в чужбина, проведено на 9 февруари 2015 г.
  https://www.eurochicago.com/2015/02/izslushvaneto-stenograma/

 • Александър said:

  Достатъчно е да прочете човек мненията и му става ясно, че тази велика “комисия” си е избрала Спас Ташев още преди да започне процедурата. То бива, бива суперлативи, но явно всичко е било само замазване на очите.

 • Лила said:

  Аз останах с впечатление, че са харесали Борис Борисов.
  От такава комисия – толкова.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.