2023-12-10

доклад

В доклада е представен опитът в реализирането на авторски програми по психологически тренинги, разработени на основата на...
Докладът отразява възгледите на автора за възможностите за разширяване влиянието на Позитивната динамическа психотерапия в индивидуалния и...
Известният иноватор, инж. Марин Мидилев, отказва да се публикува негов доклад на Петата международна конференция "Индустрия 4.0",...
В платформата за анонимно споделяне Balkanleaks се получи интегралният текст на междинна версия на доклада, изготвен от...
САЩ си остават най-предпочитаното направление за емиграция, се посочва в нов доклад на Международната организация за миграцията,...
Паметниците са израз на духовната култура. Не е нужно да повдигаме нови монументални паметници с идеологически послания...