Home » Авторски страници, българи зад граница

Българи от чужбина питат вицепремиера Кунева

2015.01.20 2 коментари
Spread the love

Днес, 20 януари, е последният ден, в който кандидатите за поста председател на Държавната агенция за българите в чужбинa могат да подават документите си.

По повод публикуваното на 18 януари 2015 г. писмо на Временните обществени съвети (ВОС) на българите в чужбина, които алармираха за притесненията си около избора за председател на ДАБЧ, а и поради факта, че хора от екипа на Еврочикаго бяха сред инициаторите на писмото на българи от пет континента, изпратено в края на ноември м.г. по същата тема, в редакцията ни пристигнаха няколко разтревожени писма. Ще публикуваме с малки съкращения две от тях, понеже те най-добре обясняват трудностите, с които са се сблъскали кандидатите за обявеното място в ДАБЧ.

Венета Маджистрели пише от Белгия:

Г-ЖО КУНЕВА, КЪДЕ ДА СИ ПОДАМ ДОКУМЕНТИТЕ? КАК СЕ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА?

В края на миналата година се вдигна доста шум около Държавната агенция за българите в чужбина (ДАЧБ). На 21 октомври 2014 г. Ива Йорданова подава оставка от поста заместник-председател на ДАБЧ, след като българи, живеещи в чужбина, пишат писма* и протестират против назначението й. Сред споменатите причини са – недостатъчни трудов стаж и опит, политическата й принадлежност към Движение България на гражданите (партията на г-жа Кунева) и интимната й връзка с лидера на СДС, Божидар Лукарски (понастоящем министър на икономиката), последните от които се считат за конфликт на интереси. Освен, че подава оставка, Йорданова призовава и за публичен конкурс за позицията.  (http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4380641)

На 27 ноември 2014 г. българи, живеещи в чужбина, изпращат отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов и вицепремиера, отговарящ за българите в чужбина, Меглена Кунева, с копие до президента Росен Плевнелиев, националния омбудсман, Константин Пенчев и ДАБЧ, в което поставят въпроси, както относно начина на избиране на ръководството на ДАБЧ и въпроса за МИР „Чужбина“, така и относно правата им като гласоподаватели. В писмото се настоява ръководството на ДАБЧ да бъде назначавано след публичен конкурс.  (https://www.eurochicago.com/2014/11/pismo-do-borisov-i-kuneva/)

Малко по-късно, до края на ноември, отговори на писмото изпращат Администрациите на Министерския съвет и на Националния омбудсман Константин Пенчев. От кабинета на вицепремиера Меглена Кунева пък обещават, че отговор на писмото ще бъде даден след нейното завръщане от Брюксел. (https://www.eurochicago.com/2014/12/reaktsii-dabtch-mir-tchuzhbina/)

Междувременно, на повърхността изплуваха и доста нередности в самата агенция, свързани с процедурата и документите, касаещи придобиването на българско гражданство, което е и европейско.

На 12 декември, г-жа Кунева, къде от срам, къде в резултат на гореспоменатото писмо, подписва заповед за публично изслушване на кандидатите за председател на ДАБЧ. В нея се казва, че крайният срок за подаване на документите за участие е до 20 януари 2015 г., а условията, на които трябва да отговарят кандидатите, са те да са неосъждани български граждани, да владеят писмено и говоримо поне един чужд език, да имат завършено висше образование и доказан професионален опит в областта.(http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=3331&g)

На втора страница от тази заповед се споменава, че: „Обявление за процедурата се публикува в поне два централни ежедневника, на интернет страницата на Министерския Съвет, както и по друг подходящ начин с цел гарантиране на максимална публичност и прозрачност.” (http://www.government.bg/fce/001/0191/files/1612_zapoved.pdf)

Оказва се, че доста ежедневници са публикували новината, оповестена на сайта на МС, но никъде няма официално обявен конкурс, както и телефон, имейл или друг адрес, където кандидатите да могат да подават документите си. Официално обявен конкурс няма нито на страницата на Административния регистър (към който има директен линк от сайта на МС), където се публикуват конкурсите за незаети длъжности по административни структури (министерства, държавни и изпълнителни агенции и т.н.), нито пък на сайта на ДАБЧ.

Питам:

Къде, г-жо Кунева, кандидатите да си подадат документите? Към Вас лично? Или директно на адрес София 1000, до поискване? До обявената крайна дата (20 януари) остават броени дни – колко кандидати са подали документите си до този момент? Случайно ли избрахте коледните и новогодишни празници за обявяване на конкурс за избор на председател на ДАБЧ?

И това ли са гарантираните максимална публичност и прозрачност, за които говорите в писмото? Или пък е прозрачността, за която говорихте преди изборите?

–––––––-

Г-жа Маджистрели пояснява относно това си писмо:

Горното писмо публикувах и на ФБ страницата на ПП “Глас народен” на 14 януари 2015 г. В последствие научихме къде и как трябва да се подават документите – описано е само в началото на втора страница на пдф-а (на оригинала) на самата заповед на г-жа Кунева. Дори в самото съобщение от 12 декември 2014 г., което оповестява за подписаната заповед, няма линк към самата заповед в пдф (оригинал) – http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=3331&g – и къде, как и какви документи се изискват.

Тоест, всеки един кандидат трябва да се разтърси в сайта на МС, да намери пдф-а, да изчете първата страница и едва ако отвори втората страница, ще разбере къде и как да си подаде документите. Това става само в деловодството на МС, където се подава писмено заявление и следните: копие на документ за самоличност, професионална автобиография, копие от диплома за завършено висше образование, свидетелство за съдимост и концепция за развитието на дейността на Агенцията до 5 стандартни страници.

Питам отново, аз, Венета Маджистрели, живееща в Брюксел (освен горните въпроси), защо няма възможност за електронно подаване на документи? Трябва ли задължително всеки желаещ да кандидатства за позицията български гражданин да се завърне в София, да си извади свидетелство за съдимост и лично да отиде до деловодството на МС, за да попълни писменото заявление и да си подаде документите? Това прозрачност и равен достъп за всички кандидати ли е? Най-малкото, г-жа Кунева, която е работила в структурите на ЕК, би трябвало да има добра идея що е то прозрачна процедура…

––––––––––––––––––––––––
* Бел.ред.: Относно споменатите от Венета Маджистрели писма, изпратени във връзка с Ива Георгиева – първото, изпратено уж от Австралия и получило голям медиен отзвук, се оказа фалшификат. За разлика от второто, което бе изпратено от модератори на Фейсбук група, поставила си за цел повишаване на изборната активност зад граница.

dabch002

А ето и част от писмото на Татяна Кристи, която работи като журналист и също си е направила труда да провери през колко препятствия трябва да преминат неинформираните кандидати:

На интернет страницата на Агенция за българите в чужбина никъде не се споменава, че ще има такъв конкурс, а това е първото място, където потенциални кандидати биха търсили информация.
При запитване чрез e-mail, вместо да се посочи линк към изискванията за подаване на документи, служител на агенцията с лаконичен отговор препраща хората към пресцентъра на Министерски съвет, без да даде телефонен номер или линк за контакт.
При обаждане в пресцентъра на МС, секретарката не знае нищо за такава информация. Препраща към друг човек, който осведомява, че на сайта на Министерски съвет има линк, озаглавен ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАБЧ.
Линкът не е особено видим. Обикновено обяви за конкурс започват не със „Заповед“, а с информация за конкурс и агенцията към него. От линка има препратка към самата заповед и изискванията за кандидатстване.
Шокиращо е изискването документите да се подават лично в деловодството, а не електронно, което ограничава кандидатстването на голям брой хора. Заповедта изисква конкурсът да се огласи в медиите. Някои медии действително са отразили, че ще има конкурс с краен срок 20 януари, но никъде не могат да се открият изискванията и начина за кандидатстване.
Българите в чужбина са особено чувствителни за това кой ще оглави ДАБЧ и затова настояваха за прозрачност и публичност на процеса на кандидатстване и избиране на председател на агенцията. За съжаление обявеният по такъв начин конкурс показва, че има много още да се желае по отношение на назначенията в българската администрация на конкурентна основа. С оглед на това, би било редно срокът за подаване на документи да се удължи поне с още едни месец и да се позволи кандидатстване по електронен път.

.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

След изтичане на работния ден Еврочикаго ще съобщи колко кандидати са подали документи за поста председател на ДАБЧ, който по ранг в българската държавна администрация е почти равен на ранга на зам. министър.

 

2 Comments »

  • Лила said:

    Мисля си, че Бойко, или Цецко са скастрили Кунева, че е предложила такова нещо и тя си е подвила опашката и се е оттеглила обидена. Тях пък не ги е еня съвсем, защото имат своя си работа и всички са изоставили конкурсите и назначенията… Следва да се появи Остап Бендер на бял кон и да назначи един мастит ком-бюрократ, който ще въведе ред в конкусната мъгла и нещата ще си дойдат на мястото. Конкурсите ще изчезнат от само себе си, ще си има твърди назначения за доживотна работа на печелившите, Честито.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.