2024-04-16

Ден: 27.01.2015

Днес, 27.01.2015 г., на сайта на Държавната агенция за българите в чужбина бяха публикувани концепциите на деветимата...
Български граждани подготвят отворено писмо до президента, министър-председателя, председателя на Народното събрание, депутатите в 43-тия парламент, министъра...