2024-06-13

Ден: 22.01.2015

Освен риска от голяма авария и икономическата несъстоятелност на нови ядрени мощности, България все още не разполага...