Home » Archive

Articles Archive for 22 януари 2015

Избрано »

[22 ян. 2015 | No Comment | ]

Освен риска от голяма авария и икономическата несъстоятелност на нови ядрени мощности, България все още не разполага с хранилище за средносрочно и дългосрочно съхранение на радиоактивните отпадъци, които се получават от производството на ядрена енергия и остават радиоактивни и опасни в продължение на стотици хиляди години.

Авторски страници, литература »

[22 ян. 2015 | No Comment | ]

Именно виртуалността на сценария е новаторския подход в романа на Таня Капинчева. Ангел и Карина съществуват в нереалната битност на един свят, подчинен изцяло на човешкия инженерен гений и на тяхното собствено въображение. Там те са спасени от грубостите на живия живот. Там се разкриват в цялата достоверност на характерите, създадени сякаш от Провидението един за друг, но разминали се по неведомите повели на съдбата. Пак там е и бъдещето им, ковано в горещия пламък на взаимното привличане.

Авторски страници »

[22 ян. 2015 | One Comment | ]

Опит за поредна крачка към закриването на SOS-селището в с. Дрен, Община Радомир, ще бъде направен тази събота, 24 януари 2015 г. На тази дата е планирано да се проведе извънредна сесия на Общинския съвет – гр. Радомир, посветена на съдбата на SOS Детско селище Дрен. На заседанието кметът на Радомир г-н Алексиев ще поиска от Общинския съвет да му делегира права за преговаряне за общинския терен, върху който е построено селището.