2024-07-15

Ден: 04.01.2015

Според най-разпространеното виждане, православието в Америка е представлявано от емигрантски общини, енории и епархии, обединени около основополагащия...