2024-07-17

Ден: 28.01.2015

Българските граждани, които живеят в чужбина, могат да бъдат освободени от плащането и за минали периоди. Подаването...
Моята концепция за работата на агенцията е да се изразходват всичките й пари за изграждане на отношения...
Вчера публикувахме съдържанието на подготвяно отворено писмо до президента, министър-председателя, министъра на здравеопазването, депутатите, медиите и др.,...