Home » Archive

Articles Archive for 27 ноември 2013

Акцент, Е-Списание »

[27 ное. 2013 | 10 коментара | ]

Работна среща и първа дискусия за бъдещия Национален съвет на българите, живеещи извън Р. България, с участието на представители на различни институции, които според действащия закон имат ангажимент към формирането му, както разбира се и на българи, живеещи зад граница, бе проведена на 21 декември 2013 г. в София. Дискусията бе организирана по инициатива на вицепрезидента Маргарита Попова и бе в сградата на българския парламент.
Дневният ред включваше дискусия в два последователни панела на теми: 1. Национален съвет на българите зад граница – критерии за представителност, начин за номиниране, начин за избиране. Баланс между представителите на общностите зад граница и институционалните представители. 2. Позициониране на Националния съвет в институционалната структура, с оглед независимостта му от политическата конюнктура. Националното представителство на българите в чужбина като приоритет на Стратегията за българите в чужбина.
В тази сборна тема ще съберем всички материали по повдигнатите въпроси от Работната среща, които доведоха и до последващо обсъждане, заедно с представители на диаспората, на проекта за национална стратегия за българите в чужбина.

българи зад граница, Избрано »

[27 ное. 2013 | One Comment | ]

Няма по-трудно ре­ше­ние от то­ва да нап­у­с­неш ро­ди­на­та за­ви­на­ги. Осо­бе­но в она­зи дра­ма­тич­на 1968 го­ди­на. Вне­зап­на­та пром­я­на в усло­вия­та на жи­вот бих срав­нил с раз­ли­ка­та между дет­с­ки ба­сейн и оке­а­н. Възмож­нос­ти­те бяха две: изплуване или потъване. Разбрах го по вре­ме на ед­на раз­ход­ка в руско­то гроби­ще край Па­риж, в град­че­то Сент Женевиев де Боа.
Състуден­ти­те ми отначало ме мис­ле­ха за руснак. Един от тях, кой­то жи­ве­е­ше до гро­би­ще­то, ме по­ка­ни на обяд. От бал­ко­на ми по­ка­за мал­ка руска чер­к­ва, за­о­би­ко­ле­на от безброй пра­вос­лав­ни кръсто­ве. На тръгване се отбих да се разходя сред тях. Бе­ше не­деля, бръснеше ле­де­н януар­с­ки вятър. Алеите бяха поч­ти без­л­ю­д­ни. Спи­рах се пред бе­ли­те кръсто­ве с известни имена, откроявали се сред онези над един милион руски емигранти, потърсили убежище във Франция след 1917 г. – Фе­ликс Юс­у­пов, граф Голицин, Сер­гей Пол­я­ков, Ан­д­рей Тар­ков­с­ки, Рудолф Нуреев…

In English, Авторски страници »

[27 ное. 2013 | No Comment | ]

On behalf of DANSwithme London, an informal group of Bulgarian citizens living in London, supporting by different activities the anti-government protest movement in Bulgaria, allow us to express our concerns on having Sergei Stanishev give a lecture on the topic of EU Enlargement at the LSE.
We understand now that the lecture has been postponed. Our concerns and the probability of another invitation, however, remain. As you are probably aware, thousands of Bulgarian citizens in Bulgaria and abroad have taken to the streets since 14th June 2013, calling for the resignation of the current government, demanding democracy, accountability, and respect for the rule of law. The current minority government has been formed as a result of last May’s early elections and comprises un uneasy coalition between the Bulgarian Socialist Party (BSP, coming second in the elections with 26,6%), chaired by Dr. Stanishev, and the Movement of Rights and Freedom (MRF, with 11% of the votes) with the tacit support of the anti-European and xenophobic party ATAKA.

Авторски страници, българи зад граница »

[27 ное. 2013 | 5 коментара | ]

На 26.11.2013 г. в Лондонското училище по икономика и политически науки (LSE) беше планирана лекция на д-р Сергей Станишев, в качеството му на председател на ПЕС, както и в качеството му на възпитаник на LSE, защото в периода 1999–2000 г. той специализира международни отношения и защитава научно изследване на тема „Съвременната външна политика на Русия“. Заглавието на лекцията беше обявено като “Бъдещето на разширяването на Европейския съюз” (“The Future of EU Enlargement”). По разбираеми причини, тази новина беше посрещната с вълнение от българската общност в Лондон, част от ДАНСwithme движението. По-малко от седмица преди обявената дата (сряда, 18 ноември), участието на Станишев беше отменено.
По повод на предварително организираната лекция, българи от ДАНСwithme Лондон изпратихме писмо до LSE с мотиви защо Сергей Станишев не е подходящ да бъде поканен за лектор. А тук прилагаме и нашето Отворено писмо към г-н Станишев с неотговорени въпроси.

Авторски страници »

[27 ное. 2013 | No Comment | ]

Наближава декември – месец, щедър с интересни и красиви събития. Месец, обичан и очакван с радост от всички. Но най-много от децата. Децата, които са малки, но имат големи мечти – разнопосочни и истински. А когато нещо се мечтае истински, то се сбъдва.
Детско студио „ТЕЛЕВИЗИОНЕРИ“ в Чикаго се роди през щедрия месец декември на 2012-jd. В отговор на идеята за обединение на децата в едно нетрадиционно, но вдъхновяващо начинание – да изучат съвременните възможности на комуникация помежду им, ползвайки похватите и възможностите на видеотехниката, фотографията, електронните мрежи и връзки. И да покажат на връстниците си, независимо къде се намират, своето виждане – за принадлежността си, за връзката с корените, за своя настоящ свят и живот, за красотата в него, за постиженията си, за това какво обичат, какво мислят, с какво се гордеят, за какво тъгуват… И още много неща.
Времето показа, че идеята на продуцента на детското студио – Мария Илиева, е заслужавала вложените усилия и труд. Децата, стартирали като екип преди година с една мечта да дадат живот на тази идея, осъзнаха и доказаха, че всяко пожелано нещо, се случва.

Избрано »

[27 ное. 2013 | No Comment | ]

Самият проект за квалификация и последващо използване на американско ядрено гориво в украинските АЕЦ беше продиктуван от желанието на Киев да намери алтернатива на монополните руски доставки и така да постигне толкова желаната “енергийна диверсификация”. Истината обаче е, че не можа да реализира нито едното, нито другото. В резултат, украинците са сдобиха с огромно количество неизползвани (и неизползваеми) TBC-W, на стойност 100 млн. долара, както и с проблема, пред който днес са изправени и НАЕК “Енергоатом”, и ДИЯРУ, и самата Уестингхауз, а именно, как да се излезе от създалата се ситуация?
Преди време председателят на ДИЯРУ Елена Миколайчук, различните модификации на ядреното гориво, включително американските, обикновено демонстрират дефекти именно на третата или четвъртата година от експлоатацията им. В тази връзка тя предупреди, че “характерен фактор при завършилите с провал опити за използване на американските касети от типа TBC-W6 е, че дефектите масово се проявяват едва на третата или четвъртата година от началото на използването им, т.е. след комплектуването на над половината от активната зона. Именно затова е толкова важно да изчакаме да изминат пълни четири години от началото на използването на горивото TBC-W”.