2024-07-17

Ден: 24.11.2013

В честь двухсотлетия со дня рождения Джузеппе Верди Лирик-опера повторяет “Травиату” – не только одно из любимейших...
Българското Министерство на външните работи би искало да напомни на всички български граждани, които възнамеряват да участват...
Днес в Хондурас се провеждат президентски, парламентарни и местни избори. Българинът Борис Симеон Еленков Мартинес е кандидатът...
Строго секретно предложение относно: Инструктажа във връзка с провеждане на мероприятия за подмяна на турско-арабските имена бе...