2024-06-25

Ден: 28.11.2013

На фона на острото политическо противопоставяне в страната партиите - управляващи и опозиция, постигнаха пълно единодушие по...
В коментирания регион имаме все по-отчетливи опити да се изгради Сунитски халифат /базиран предимно на сирийска територия/,...
Мемориална вечер „Памет за спасителите на българските евреи” ще се проведе днес в Бургас. Събитието се явява...