2023-03-21

Ден: 24.08.2013

Болшинството историци и богослови привеждат патроната на Софийската „Света София“ като едно от главните и безспорни...