2024-04-23

Ден: 24.08.2013

Болшинството историци и богослови привеждат патроната на Софийската „Света София“ като едно от главните и безспорни...