2024-07-13

Ден: 14.08.2013

Почнахъ този день (14.08.2013 г.) като всякога, четейки електронната поща до вестника "Македонска трибуна". Попаднахъ на една...