2024-07-14

Ден: 20.08.2013

По повод 100 години от Балканската война, Културно-информационният център „Босилеград”, заедно с родолюбиви граждани на Босилеград, поведе...
Българско училище „Джон Атанасов” продължава записването на ученици за учебната 2013- 2014 година. Училището е с 12-годишен...