2022-08-10

Месец: юли 2013

Днес Върховният административен съд с Решение № 11040/22.07.2013 г. отмени решение по оценка на въздействието върху околната...