Home » Авторски страници, история, политика

Декларация срещу подмяна на историческата памет за въстанието в Батак

2013.05.14 Един коментар
Spread the love
Черквата-костница "Св. Неделя". Снимка: в. "Монитор"

Интериор на черквата-костница “Св. Неделя”, преди да стане действащ храм под шапката на Пловдивска митрополия. Снимка: в. “Монитор”

Членовете на Културно-историческо дружество “Будител” –  гр. Батак и родолюбиви българи от други краища на страната са написали и излизат пред българската общественост и институциите с Декларация, отнасяща се за черквата-костница и музей “Св. Неделя” в Батак. В нея те изразяват своите опасения, че паметта за въстаналите батачани и тяхната саможертва може да бъде подменена, и то чрез новонаписани текстове на православни жития и молитви.

“‘Житие и Акатист/Молитва/ на свети Баташки новомъченици’ е необходимо да бъде преразгледана от специалисти богослови, историци и рецензенти, и да се пренапише отговорно съобразно историческите факти” – пишат авторите на декларацията. “Батачани, сравнявани с агънца, били изклани заради вярата, а, че имало Априлско въстание през 1876 г., и, че са загинали преди всичко за освобождение на Отечеството, изобщо не се споменава или удобно се пропуска” – се казва още там. Както и, че: “В житието посмъртно са удовлетворени ,,фантазиите“ на палача на Батак Ахмед ага – Барутанлията, като в житието пише, че е заклан водачът на Въстанието Петър Горанов. Всъщност той реално преживява въстанието и почива 49 години по-късно през 1925 г., погребан с почести в двора на Старата църква. Предателят на въстанието Ангел Кавлака, описан от Захари Стоянов като такъв, е канонизиран за светец”.

Част от интериора на "Св. Неделя" след като става действащ храм. Снимка: в. "Марица"

Част от интериора на “Св. Неделя” след като става действащ храм. Снимка: в. “Марица”

В декларацията се настоява: “Да се възстанови начинът на ползване и статута на историческата църква-костница и музей „Св. Неделя“, утвърден от Министерство на културата. Църква-костница да остане музей или, както я нарекоха батачани, „Възторжен паметник на Свободата“, за да възпитава у нацията ни родолюбиви чувства и национална гордост, без разлика на вяра и убеждения, в изпълнение заветите на Левски”. В нея се подчертава, че: “Историческата църква-костница и музей „Св. Неделя“ гр. Батак е публична държавна собственост, одържавена със Закон още след Освобождението, препотвърдено с ПМС №1608 от 1952 г., и впоследствие не е имало Акт на раздържавяване.”

Следва пълният текст на Декларацията.

——————————————————————-

.

ДО ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В Р. БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ

МЕДИИ

.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от

батачани и българи-родолюбци срещу подмяна на националната ни памет, неморално и незаконно ползване от Пловдивска митрополия на Военно-исторически храм-паметник, църквата-костница и музей „Св. Неделя“ в Батак

.

ИСКАНИЯ:

1.Обществена преоценка на Акта на канонизация на светите Баташки мъченици и достоверността на изнесените факти в съпътстващите го ,,Житие и Акатист /Молитва/ на свети Баташки новомъченици“, чрез която е извършено подмяна на исторически факти с измислени такива.

2. Въпросната книжка ,,Житие и Акатист/Молитва/ на свети Баташки новомъченици “ е необходимо да бъде преразгледана от специалисти богослови, историци и рецензенти и да се пренапише отговорно съобразно историческите факти.

3. Самосезиране на държавата в лицето на МРРБ за издаване на Акт за публичната държавна собственост на Историческата църква-костница и музей „Св. Неделя“ в гр. Батак.

4. Образуване на наказателно преследване за виновните съставили документи с невярно съдържание, чрез които е променена собствеността на сградата и парцела на Историческата църква-костница и музей „Св. Неделя“ в гр.Батак от публична в частна, и последвалото незаконосъобразно дарение на Пловдивска Митрополия.

5. Отмяна на Акт за ЧОС 504/06.04.2011г. на ОС – Батак, като документ с невярно съдържание, в който е извършено документно престъпление, като е дописана като частна общинска собственост сградата на църквата, без същата да е раздържавена; и още като документ, загубил правна сила, основаващ се на отменено след прокурорска проверка Решение на ОС Батак №477 /31.03.2011 г.

6. Да се възстанови начинът на ползване и статута на историческата църква-костница и музей „Св. Неделя“, утвърден от Министерство на културата. Църква-костница да остане музей или, както я нарекоха батачани, „Възторжен паметник на Свободата“, за да възпитава у нацията ни родолюбиви чувства и национална гордост, без разлика на вяра и убеждения, в изпълнение заветите на Левски. Волята на преживелите въстанието батачани – съзаклятници на Левски и Волов, е да се прекратят религиозните й функции, материализирана с освещаването през 1912 г. на Катедралния храм-паметник ,,Успение Богородично“ в Батак.

7. Движимите културни ценности, свидетели на кървавите събития от Априлското въстание и Клане в Батак от 1876 г. – кости и дръвници, да преминат под грижата на Културното министерство и ИМ – Батак и се направи повторна консервация заради покрилата ги плесен, вследствие умиването им с вода, масло и вино.

В името на целостта на Българската държава и единството на българския народ!

.

МОТИВИ:

1. Книжката ,,Житие и акатист на свети Баташки новомъченици“ /стр.16/ създава Антибългарски религиозен мит, чрез който са подменени исторически факти от Априлското въстание от 1876 г. В житието посмъртно са удовлетворени ,,фантазиите“ на палача на Батак Ахмед ага – Барутанлията, като в житието пише, че е заклан водачът на Въстанието Петър Горанов. Всъщност той реално преживява въстанието и почива 49 години по-късно през 1925 г., погребан с почести в двора на Старата църква. Предателят на въстанието Ангел Кавлака, описан от Захари Стоянов като такъв, е канонизиран за светец. Заличени са имената на свидетели от епохата като Макгахан (ползвани са цитати от репортажа му, според които той е наречен просто летописец). Тази подмяна на историческа истина с лъжливи твърдения поражда съмнения, че е в ход продължение на проекта на Мартина Балева с цел обезличаване на българския дух и история, но в много по изтънчен вид – зад маската на православието, непочтено ползвайки за това вярата на хората!

2. Батачани в житието са сравнени с кротки овце и агнета, които сами отиват да извършат себежертвоприношение. Цитат: „…Избрани Христови Агнета, заклани като изкупителна жертва за греховете на българския народ“ !? (стр.41, Акатист). Излиза, че вдигането на всенародно въоръжено въстание за Освобождението на Отечеството и желанието да бъдат свободни българи е големия грях на батачани, респективно на българския народ, заради което се е наложило: ,,Христовите агънца, обречени на ЗАКОЛЕНИЕ, СТОЯЛИ И СМИРЕНО ЧАКАЛИ РЕДА СИ.” (стр. 20, Житие)??? Батачани, сравнявани с агънца, били изклани заради вярата, а, че имало Априлско въстание през 1876 г., и, че са загинали преди всичко за освобождение на Отечеството, изобщо не се споменава или удобно се пропуска. Батачани дръзнаха с оръжие в ръка да отвоюват свободата на Отечеството си, като най-напред те са истински българи и родолюбци, а в ония години думите българин и християнин са имали една и съща тежест. На тяхното знаме е изписано „Свобода или смърт“, което показва, че заради Свободата те презряха живота и станаха жертва пред олтара на Отечеството. Неслучайно дългогодишният кмет на Батак Трендафил Керелов, канонизиран за светец заради мъченическата си смърт, в предсмъртния си час призовава: ,,Чеда мои, смъртта за свободата на Отечеството е свято причастие. Няма страшна смърт, страшно е робството.“ Срам и позор за дръзналите да подменят или премълчат исторически факти във въпросното житие в разрез с националните интереси!

3. Историческата църква-костница и музей „Св. Неделя“ гр.Батак е публична държавна собственост, одържавена със Закон още след Освобождението, препотвърдено с ПМС №1608 от 1952 г., и впоследствие не е имало Акт на раздържавяване.

4. Промяната на собствеността на историческата църква-костница и музей „Св. Неделя“ е извършена чрез груби закононарушения, при които има наличие на престъпление – съставяне на документ с невярно съдържание, с което е засегнат обществения интерес и са нанесени материални и морални вреди, в ущърб на нацията и историческото ни наследство.

5. Дарението на Движимите културни ценности – кости и дръвници е незаконосъобразно, тъй като същите представляват Основен музеен фонд на ИМ – Батак и като такива не могат да бъдат продавани или дарявани съгласно чл.114 от ЗКН.

6. Костите са археологически обект – публична собственост, открит при теренни проучвания при интегрирана консервация на историческата църква, и като такъв също не могат да бъдат обект на дарение.

7. Всичко изброено по-горе поставя под съмнение благородните намерения на Акта на канонизация на Баташките мъченици, загинали за свободата на българския народ!

 

Културно-историческо дружество “Будител” – гр. Батак

———————————————————————————————–

Бел.ред.: За казуса с черквата-костница в гр. Батак Еврочикаго не за първи път публикува материал. Преди повече от година публикувахме Отвореното писмо на арх. Стефка Керелова-Василева от КАБ – Пловдив по същия казус (линк).

One Comment »

 • Kerelov said:

  УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
  В Чест на 137г.от Априлското въстание в Батак и 200г.от построяването на историческата църква-костница,,Св.Неделя,,Батак
  имам удоволствието да Ви представя следния вълнуващ материал, който мисля заслужава да излезе на страниците на вашия сайт:
  Четете Тук:
  http://buditel1batak.blog.bg/history/2013/05/15/istoricheska-cyrkva-sv-nedelia-v-batak-velichestven-pametnik.1110711
  ,,Историческа църква „Св. Неделя“ в Батак
  величествен паметник на Възраждането и героите Априлци,,
  автор:Страхил Г. Керелов – потомък на хайдути и Априлци

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.