2024-07-14

Ден: 12.02.2013

Идеята да погледнем и върху този начин на унищожение на паметта ни предложиха изказвания на Карел Шкорпил....