2024-04-21

Ден: 23.02.2013

Глобализацията няма нужда от гласа на отишлите си поколения, нито от чувство за минало и принадлежност. Но...
Граждански форум на националните протести с участието на координатори от София, Варна, Благоевград, Велико Търново, Павликени, Сандански,...
Исканията, около които всички участващи в срещата са се обединили до този момент, са: мажоритарен вот за...