2024-05-26

Ден: 27.02.2013

Българи, живеещи в Париж, се събраха пред катедралата Норт Дам, за да подкрепят гражданските протести в България.
На правителството във Виена му хрумва само едно средство срещу кризата: да спестява. Да ореже заплатите, да...