2024-05-20

Ден: 11.02.2013

Днес в българското Народното събрание, съгласно изискванията на закона, ГД "Модерна България" ще регистрира широко представителен и...
Известният американски автор Ноам Чомски пише, че съществува т.нар. механизъм на фабрикуване на съгласие, наричан още и...