2023-09-21

Ден: 21.04.2012

Книгата „Ядреналин“, на която журналистът и ядреният експерт са съавтори, отразява далавери в ядрената енергетика.