2024-06-23

Ден: 12.04.2012

"Присъединяването към ЕС означава просперитет и нови икономически възможности за бизнеса и хората, или поне така би...