2023-03-30

Ден: 11.03.2012

Днес, 11 март, отбелязваме втората неделя на Великия пост, посветена на паметта на светия наш отец Григорий...