Home » Авторски страници

Протести на бивши политически затворници пред Министерството на правосъдието и Комисията по досиетата

2012.03.11 Няма коментари
Spread the love

На 13-ти март в 11.00 ч. Гражданска платформа за памет и съвест ще проведе протест и ще внесе в Министерството на правосъдието петиция до Европейския парламент за дискриминацията спрямо бившите политически затворници на комунистическия режим, които според българския закон не могат да бъдат членове на Комисията по досиетата, въпреки че са реабилитирани.

Това е арогантно нарушение на Резолюцията на ЕП за Европейската памет и тоталитаризма. България е нарушила и Пражката декларация, която е приета през 2008 г. от НС.

Изборът на нови членове на Комисията по досиетата преди премахването на дискриминационните параграфи от закона ще направи избраната комисия нелегитимна пред демократична Европа.

Петицията е подписана от политическите затворници Александър Наков, Гено Генов, Георги Константинов, Николай Галев, Никола Даскалов, Янко Янков, от граждани и граждански организации и е отворена за присъедняване на сайта:

http://toross.blog.bg/politika/2012/03/10/protest-vyv-vtornik-v-imeto-na-antikomunizma.918082

Същевремено министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов се готви да номинира за втори мандат за председател на Комисията по досиетата бившия капитан от Народната милиция Евтим Костадинов.

Европейската платформа за памет и съвест, учредена в Прага по инициатива на Полското Председателство на ЕС през октомври 2011 г., е отказала членство на Комисията по досиетата, посочвайки, че етичният и кодекс не позволява членуването на организации, в които участват бивши служители на репресивните структури и платени политически функционери на тоталитарния режим. Председателят на платформата Гьоран Линдблад е изпратил по този повод писмо да вицепремиера Цветан Цветанов.

Народната милиция беше репресивна структра на режима и политическите затворници добре помнят това.

Но изглежда в България паметта е къса и вицепремиерът Цветан Цветанов е забравил какво беше народната милиция и как служеше на БКП и комунистическия режим.

За да припомнят това бившите политически затворници и техни съграждани се събират в четвъртък, 15-ти март от 11.00 ч. на протест пред Комисията по досиетата с искане Евтим Костадинов да не бъде избиран за втори мандат.

Резолюцията на Европейския парламент за Европейската съвест и тоталитаризма призовава за уважение на всички, които са водили борба срещу тиранията и подтисничеството.

Следващите дни ще покажат дали в българския парламент има хора с европейска съвест. И дали парламентът без срам ще избере подполковник Евтим Костадинов за председател на Комисията по досиетата, лишавайки хилядите жертви на режима от правото изобщо да бъдат номинирани.

Приложени документи:

Петиция на Гражданска платформа за памет и съвест (вижте я под чертата по-долу, а следващите документи са приложени в архивирания файл – Attachment);
Писма на Гьоран Линдблад, председател на Европейската платформа за памет и съвест, до министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов и до министър председателя Бойко Борисов;
Прес-съобщение на Европейската платформа за памет и съвест
Копие от подписания от Евтим Костадинов етичен кодекс на Европейската платформа, което представлява подписване от него на декларация с невярно съдържание и заблуждаване на платформата за настоящия състав на Комисията по досиетата.

 

Гражданска платформа за памет и съвест:

Център „Хана Аренд“ – София

Асоциация за свободно слово „Анна Политковская”

Коалиция за честно управление


За контакти:
Васил Къдринов, 0889 032 954, Център „Хана Аренд – София”
Петър Пенчев, 0887 525 032, Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”

———————————————————-

 

До Европейския Парламент
Европейска платформа за памет и съвест, Прага
Министерство на правосъдието на Република България
Съвет на министрите на правосъдието на ЕС
Министерство на външните работи на Република България
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред при Народното събрание на Република България
Президент на Република България
Комисията за защита от дискриминация, Република България
Омбудсман на Република България

П Е Т И Ц И Я

относно дискриминация на лица, осъждани за съпротива срещу тоталитарния режим в България
и недопускането им до членство в Комисията по досиетата  (COMDOS)

Резолюцията на Европейския парламент от 2 април 2009 г. относно Европейската съвест и тоталитаризма, като има предвид, че е важно да се помнят онези, които са оказали активна съпротива на тоталитарното управление и които следва да останат в съзнанието на европейците като герои на тоталитарната епоха заради тяхната всеотдайност, преданост към идеалите, чест и мъжество, изразява почит към всички жертви на тоталитарните и недемократични режими в Европа и отдава уважение на всички, които са водили борба срещу тиранията и подтисничеството.

Резолюцията решително и недвусмислено осъжда всички престъпления срещу човечеството и масовото нарушаване на правата на човека от страна на всички тоталитарни и авторитарни режими; изразява съчувствие, разбиране и признание за техните страдания на жертвите на тези престъпления и на членовете на техните семейства.

На срещата на Съвета на Европейския съюз по правосъдие и вътрешен ред, състояла се в Люксембург на 9-ти и 10-ти юни 2011 г., на тема: „Паметта за престъпленията извършени от тоталитарните режими в Европа” Съветът в своите „Заключения” отбелязва, че в Европа следва да се осигури честно отношене към жертвите на всеки тоталитарен режим.

Резолюцията на Европейския палрамент призовава за полагане на истински усилия във всички държави-членки за отваряне на архивите, включително тези на бившите служби за сигурност, тайната полиция и разузнавателните ведомства.

В Република България е налице действащ закон, който противоречи на тази резолюция, както и на Хартата за основните права на ЕС и на Конституцията на страната. Става дума за закона, според който в страната за отваряне на архивите на тоталитарната тайна полиция e създадена институция, известна като Комисията по досиетата (COMDOS), чиито 9 члена се избират от българския парламент. Според чл. 5 от „Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия”, членове на COMDOS могат да бъдат само български граждани:

А.  с висше образование;
Б.  получили разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация “Строго секретно”;
В.  с постоянно местожителство в страната.

Според същия чл. 5 от закона членове на COMDOS не могат да бъдат лица, които:
Г.  са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, независимо от реабилитацията.

Посочените по-горе пуктове А., Б. , В. и Г. имат ясно изразен дискриминационен характер спрямо лицата, осъждани за съпротива срещу тоталитарния режим в България, поради следните аргументи:

1. Престоявайки продължително време в лагери и затвори на тоталитарния режим лицата, съпротивлявали се срещу него, обикновено не са имали възможност да завършат висше образование и често са били възпрепятствани да го направят от репресивните органи на режима.

2. За избирането на дадено лице за член на COMDOS водещ критерий би следвало да бъдат неговите морални качества, а висшето образование в случая е несъществено и изкуствено въведено като критерий, вероятно с цел възпрепятстване.

3. В Република България разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация “Строго секретно” се дава от днешната служба за сигурност, в която работят немалък брой служители на бишата тоталитарна служба за сигурност. Това означава, че те могат да възпрепятстват лицата, съпротивлявали се срещу тоталитарния режим, от членство в COMDOS. Освен това е абсурдно да се изисква членовете на COMDOS да имат разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация “Строго секретно” след като самата COMDOS е създадена за това да отваря архиви, които са били секретни в миналото, а не да ги пази и днес затворени.

4. Изискването за постоянно местожителство в страната е дискриминационно спрямо онези български граждани от турски произход  (десетки хиляди), които бяха прогонени от страната в резултат на кампанията за насилствена асимилация, проведена от комунистическия режим през 1984 – 1989 г., и сега живеят в Република Турция или в други държави, където намериха убежище.

5. По време на комунистическия режим в България лицата, съпротивлявали се срещу него, са били осъждани за неща, които са били квалифицирани като престъпления съгласно репресивните закони на режима – например организиране на нелегални дисидентски групи, разпространяване на позиви, призоваващи за демокрация и други подобни актове на съпротива и несъгласие. След 1989 г. тези лица са били реабилитирани с решения на българския парламент или на Върховния съд на РБ. Недопускането им за членове на COMDOS за това, че някога са били съдени за съпротивата си срещу режима и независимо от реабилитацията им е арогантно нарушение на Резолюцията на Европейския парламент за Европейската съвест и тоталитаризма, призоваваща за уважение на всички, които са водили борба срещу тиранията и подтисничеството.

Наличието на тези дискриминационни параграфи в закона едва ли е случайно и е доказателство, че силите на тиранията и подтисничеството все още са влиятелни в българския парламент, независимо от членството на страната в ЕС.

Изборът на нови членове на Комисията по досиетата (COMDOS) преди премахването на споменатите дискриминационни параграфи от закона ще направи избраната комисия нелегитимна пред демократична Европа.

Ние, подписалите тази петиция осъдени от комунистическия режим за съпротива срущу него и съграждани, съмишленици и симпатизанти на такива лица, членове на репресирани семейства, Ви призоваваме да упражните влиянието си върху българските власти да отменят горните позорни дискриминационни параграфи от закона, за да бъдат поддържани живи спомените за трагичното минало на Европа, за да бъдат почетени жертвите, да бъдат осъдени извършителите и да бъде подготвена почвата за помирение, основано върху истина и памет.

София, 10.03.2012 г.

Гражданска платформа за памет и съвест:

Васил Къдринов, 0878 201 863, Център „Хана Аренд – София”
Георги Константинов, 0878 335 218, бивш политически затворник
Евгений Генчев, 0898 397 880, Център за подкрепа на хора преживели изтезание –АСЕТ
Крум Славов, 0887 333 356, Коалиция за честно управление
Николай Галев, 0895 110 382, бивш политически затворник
Петър Пенчев, 0887 525 032, Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”
Петър Стаматов, 0012243928293, Редактор на сайта www.eurochicago.com, САЩ
Христо Марков, 0887 977 773, Фондация „Форум Шести септември”
Янко Янков, 0886 109 018, бивш политически затворник
Александър Наков, 076631388, политически затворник преди и след 09.09.1944 г.
Петко Карпаров, 029975467
Гено Генов, 0896 614 323, бивш политически затворник
Иван Искрев, 0889 220 813, Клуб „Шести септември”
Петър Манолов, 0898 333 627, бивш политически емигрант
Иван Станев, 0879 627 009, Фондация „Форум Шести септември”
Никола Даскалов,0899 989 338, бивш политически затворник
Женя Георгиева, jega [email protected] , психотерапевт
Нина Денева
Албена Трандева
Георги Михайлов Гърменов, 0879 430 575, София
Данаил Стойчев, гр. Брацигово
Мариана Ланц,
Огнян Божидаров Ханджиев, гр. Добрич,
Ани Петрова, гр. София
Недялко Стойчев, гр. София
Андон Андонов, гр. Сопот,
Калоян Иванов, гр. Перник
Людмил Янев, гр. Мюнхен, Германия
Росица Димитрова, гр. Стара Загора
Борислав Ненов, гр. Ямбол
Никола Марков, гр. Пловдив

 

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.