2023-12-07

Ден: 12.03.2012

Разговорът е от спряното предаване „Отпечатъци” на 4 март, с незначителни съкращения, по-скоро стилистични редакции. Много хора, които...