2024-03-04

Ден: 14.03.2012

В държавата няма пари. Резервът играе на и под санитарния минимум – приходите са слаби. С Постановления...