2024-07-18

Ден: 14.03.2012

В държавата няма пари. Резервът играе на и под санитарния минимум – приходите са слаби. С Постановления...