Home » Archive

Articles Archive for 23 март 2012

45 »

[23 мар. 2012 | No Comment | ]

In English »

[23 мар. 2012 | No Comment | ]

One of Wolfman Jack’s favorite tongue-in-cheek commercials, delivered in his raspy voice, went like this: “You say ya kids ain’t got no clothes, ya ain’t got no food in the frigerator — THEN BUY YOURSELF A COLOR TV BABY!”

This facetious admonition, spending way beyond ones means, is exactly how government at the federal, state, and local levels have been behaving over the past 50 years. Even worse, government at all levels has been enabling Americans to do the same.

Избрано »

[23 мар. 2012 | One Comment | ]

Гьоран Линдблад, президент на Европейската платформа за памет и съвест, бивш заместник председател на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и председател на нейния Комитет по политическите въпроси, докладчик по изготвянето на резолюция 1481 Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за необходимостта от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими,

българи зад граница, Избрано »

[23 мар. 2012 | No Comment | ]

“Посвещавам отличието “Българка на годината – 2011″ на всяка българска жена, надживяла личността си и работеща за голямата кауза – БЪЛГАРИЯ”, казва г-жа Цанева в свое благодарствено писмо по повод отличието (изпратено ни наскоро от Снежина Мечева, говорител на АБУЧ).
Според г-жа Мечева изказването на вицепрезидент Попова за нуждата от нова стратегия за българите в чужбина е било повлияно от Петя Цанева.

Авторски страници »

[23 мар. 2012 | 5 коментара | ]

ВОЛЯТА НА ОЦЕЛЕЛИТЕ СЛЕД ВЪСТАНИЕТО И КЛАНЕТО ПРЕЗ 1876 Г. БАТАЧАНИ, СЪЗАКЛЯТНИЦИ НА ЛЕВСКИ И ВОЛОВ, Е ЦЪРКВАТА-КОСТНИЦА ,,СВ. НЕДЕЛЯ” В БАТАК ДА ОСТАНЕ ПАМЕТНИК НА БЪЛГАРСКАТА САМОЖЕРТВА ЗА СВОБОДА И В НЕГО ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ БОГОСЛУЖЕНИЯ. (волеизявление, излязло във в. „Народний глас” от 25.02.1880 г.)

Авторски страници »

[23 мар. 2012 | 2 коментара | ]

Колкото повече се либерализира съвременното общество, толкова повече атавистично-заложената агресивна енергия възражда “вълка в човека”, онова homo homini lupus est (човек за човека е вълк) става ежедневие – побоища, убийства, грабежи, сексуални изнасилвания… Сега не любовта, а агресията към ближния (и държавата) e съпровождаща проява (епифеномен) на свободата – ликокрация (власт на вълци), ликантропично общество, където правата на вълка са по-защитени от правата на човека. Явлението е глобално, но рикошетът му в България е много тревожно изявен.

българи зад граница, Е-Списание »

[23 мар. 2012 | No Comment | ]

Историческата област Банат е разположена в Югозападна Румъния, Североизточната Сърбия и Южна Унгария. Населението на областта представлява пъстра палитра от етноси. От векове тук живеят и българи.
Банатските българи произхождат от Северна България. Изселването им започва през годините 1689 и 1726-1730 г. и е резултат на политическите и стопански условия по българските земи през XVII и XVIІІ век.