2023-12-05

Ден: 10.04.2011

Корупция в изпълнителната, законодателната и съдебната власт и натиск и сплашване на журналисти са някои от проблемите...